BUSINESS UP

Դասընթացի գրանցումը դեռևս մեկնարկած չէ։Եթե հետաքրքրվածեք դասընթացով, կարող եք նախագրանցվել և մեր մասնագետները դասընթացի մեկնարկելուն պես կկապնվեն Ձեզ հետ։

ԿԱՊ
  • ՀԱՍՑԵ՝ ք․ Երևան, Մեսրոպ Մաշտոց պողոտա, 37 շենք
  • ՀԵՌ․ ՀԱՄԱՐ՝ +374 15 777 111
  • ԷԼ․ ՀԱՍՑԵ՝ support@ssbacademy.am