ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ SSB ACADEMY-Ի ՈՒՍԱՆՈՂԻՆ։
ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԵՂՄԻ՛Ր ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԻ ՎՐԱ։