HRM ԲԱԿԱԼԱՎՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Դասընթացը անցկացվում է SSB Academy-ի կողմից: 4 ամսվա ընթացքում դուք զրոյից մինչև պրոֆեսիոնալ մակարդակ կսովորեք HRM և ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ՝ դառնալով պրակտիկ և պահանջված մասնագետ: Դասընթացի ավարտին դուք կստանաք համապատասխան որակավորում:

Դասընթացի ավարտին դուք կունենաք պրակտիկ աշխատանքի ամբողջական պորտֆոլիո, որը կներառի HRM հիմնական գործընթացների ամբողջական աշխատանք:
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ
Դասընթացի ընթացքում դուք կստանաք ամբողջական և պրակտիկ գիտելիքներ ըստ ծրագրում նշված ուղղությունների, միևնույն ժամանակ ձեռք կբերեք HRM և ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ մասնագիտացում: Կարևոր է նշել, որ կարող եք ունենալ լավ արդյունքներ միայն այն դեպքում, եթե ցուցաբերեք բարձր պատասխանատվություն:
ԱՌԱՋԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏԸ
Սկսած 3-րդ ամսվանից դուք կկարողանաք աշխատել որպես HRM մասնագետ:
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
Դասընթացի ավարտին դուք կորակավորվեք իբրև ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՍՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ եւ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ մասնագետ և նշված ոլորտներում կունենաք ամբողջական հմտություններ:

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

4 ամիս`

10․05․2022 - 09․09․2022

ՁԵՎԱՉԱՓԸ

Առցանց, շաբաթական 2 հանդիպում`

յուր. երեքշաբթի և ուրբաթ, ժամը` 19:00-21:00

ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱ

PBL` 90% պրակտիկ, 10% տեսական

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

4 ամիս`

10․05․2022 - 09․09․2022

ՁԵՎԱՉԱՓԸ

Առցանց, շաբաթական 2 հանդիպում`

յուր. երեքշաբթի և ուրբաթ, ժամը` 19:00-21:00

ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱ

PBL` 90% պրակտիկ, 10% տեսական

ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ

47,000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Դասընթացի ավարտին դիպլոմային աշխատանքի և քննության արդյունքների հիման վրա մասնակիցներին տրամադրվելու է ԴԻՊԼՈՄ

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ

Դասընթացի ավարտին դուք կունենաք պրակտիկ աշխատանքի ամբողջական պորտֆոլիո

ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ

47,000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Դասընթացի ավարտին դիպլոմային աշխատանքի և քննության արդյունքների հիման վրա մասնակիցներին տրամադրվելու է ԴԻՊԼՈՄ

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ

Դասընթացի ավարտին դուք կունենաք պրակտիկ աշխատանքի ամբողջական պորտֆոլիո

SSB ACADEMY-Ի ՄԱՍԻՆ
SSB Academy-ն առցանց համալսարան է, որը անհատներին և թիմերին առաջարկում է ձեռք բերել պահանջված մասնագիտություն կամ վերապատրաստվել վերջիններիս շրջանակում: Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի, դրանց կազմակերպման գործընթացների և առցանց համակարգի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների շնորհիվ դուք ձեռք կբերեք աշխատաշուկային համապատասխան պրակտիկ և մրցակցային հմտություններ և գիտելիքներ շուկայի առաջատար մասնագետների կողմից հնարավորինս արագ և միևնույն ժամանակ պրակտիկ և ֆունդամենտալ եղանակով:

Միևնույն ժամանակ SSB Academy-ին առաջարկում է կրթական նախագծեր գործարարների և թոփ մենեջերների համար, որոնք միտված են ընկերությունների և թիմերի արդյունավետ կառավարմանը, մարքեթինգի և վաճառքի արդյունքների աճին:

Մենք կրթությունը հասանելի ենք դարձնում բոլորին՝ անկախ տարիքից և աշխարհագրությունից:
ուսանողներ
2600
3
տարի աշխատանք
340
կրթական նախագծեր

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

1
3 ԹԵՄԱՏԻԿ ՄՈԴՈՒԼ
Դասընթացը ներառում է 3 թեմատիկ մոդուլ, որոնք իրենց հերթին բաղկացած են տարբեր մասնագիտական ուղղություններից: Մոդուլները փոխլրացնում են միմյանց՝ ստեղծելով հնարավորություն դառնալու HRM-ի և ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ամբողջական մասնագետ:
2
70 ԺԱՄ ԴԱՍ
Դասընթացի ծրագիրը ադապտացված է միջին վիճակագրական մարդու անձնական և մասնագիտական կյանքին, դասընթացի հատուկ ծրագիրը և մեթոդոլոգիան նույնիսկ մեծ ծանրաբեռնվածություն ունեցող անձանց տալիս է հնարավորություն առանց խոչընդոտների մասնագիտանալու ոլորտում:
3
ՊՐԱԿՏԻԿ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Դասընթացի ծրագիրը մշակված է SSB Academy-ի փորձագետների և գործընկերների փորձի հիման վրա, ծրագիրը ամբողջությամբ բխում է ինչպես լոկալ, այնպես էլ գլոբալ աշխատաշուկայի կարիքներից:
Ի՞ՆՉ ԿՍՈՎՈՐԵՔ

Սկսած 3-րդ ամսվանից դուք կկարողանաք աշխատել որպես HR մասնագետ, իսկ դասընթացի ավարտին դուք կլինեք ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՍՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (HRM) և ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ որակավորված և գրեթե 3 ամիս փորձ ունեցող մասնագետ: 4 ամսվա ընթացքում դուք զրոյից մինչև պրոֆեսիոնալ մակարդակի կսովորեք՝
Ի՞ՆՉ ԿՍՈՎՈՐԵՔ

Սկսած 3-րդ ամսվանից դուք կկարողանաք աշխատել որպես HR մասնագետ, իսկ դասընթացի ավարտին դուք կլինեք ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌՎԱՐՄԱՆ (HRM) եւ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ որակավորված և գրեթե 3 ամիս փորձ ունեցող մասնագետ: 4 ամսվա ընթացքում դուք զրոյից մինչև պրոֆեսիոնալ մակարդակի կսովորեք՝
 • ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
 • HRM-Ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
 • HRM ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 • HRM ԹՐԵՆԴՆԵՐԸ
 • ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
 • HR ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 • ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ
 • ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
 • ՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱ
 • ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ Եւ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
 • ՏԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
 • ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ Եւ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
 • KPI- ՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ Եւ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
 • ԳՐԱԴԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
 • HRM ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁԻ Եւ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ
 • HRM SOFT ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ HRM
 • HRM ԲԱԺՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ՌԻՍԿԵՐ Եւ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ
 • HR ԷԹԻԿԱ
 • ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՀԵՌԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ
 • ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
 • ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Եւ ԴՐԱՆՑ ԾԱԳՈՒՄԸ
 • ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
 • ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
 • ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
 • ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • ՀԱՆԳՍՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
 • ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
 • ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
 • ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ
 • ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ
 • ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
 • ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ
 • ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՀԾ ԾՐԱԳԻՐԸ ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ
 • TAXSERVICE.AM-Ը ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ

ԸՆՏՐԵՔ ՎՃԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄ
ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՅՍ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ Է ՄԻԱՆԳԱՄԻՑ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄ՝

168,000 ՀՀ ԴՐԱՄ
ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄ
ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՅՍ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ Է ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄ՝


47,000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ
ԿԱՊ
 • ՀԱՍՑԵ՝ ք․ Երևան, Մեսրոպ Մաշտոց պողոտա, 37 շենք
 • ՀԵՌ․ ՀԱՄԱՐ՝ +374 15 777 111
 • ԷԼ․ ՀԱՍՑԵ՝ support@ssbacademy.am