ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ Եւ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ
Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
SMM ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ ԵՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՄԲԻՆԱՑԻԱ
 • ԳԻՏԵԼԻՔ
 • ՔԹԱԾԱԿ
 • ՎԱՃԱՌԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ,
 • ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊ
 • ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԻՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՌԱԶՎԱՐԱԿԱՆ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊ
 • ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
 • ԲԱՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • ՊՐԱԿՏԻԿԱ
ԽՈՍԵՆՔ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻՑ
այն անվանում ենք նաև outdoor մարքեթինգ, դիտարկենք հիմնական օրինակները
 • Հեռուստատեսություն
 • Ռադիո
 • Տպագիր և էլեկտրոնային բիլբորդեր
 • Ամսագրեր
 • Թերթեր, տեղեկագրքեր
 • Բրոշուրներ, ֆլայերներ, այցեքարտեր և այլն
Ավանդական մարքեթինգը չի մահանում, այն փոխակերպվում է՝ դառնում թվային
ԽՈՍԵՆՔ ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻՑ
այն անվանում ենք նաև digital marketing
 • Search engine optimization/SEO
 • Social Media Marketing
 • Pay per click/PPC
 • Messenger Marketing
 • Content Marketing
 • Email marketing
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ԿՐՈՒՄ Է ԱՋԱԿՑՈՂ ԲՆՈՒՅԹ, ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ Է ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳՈՒՄ, ՓՈՂԻ Եւ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ ԹԱՆԿ Է, ՉԱՓԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԵՐԻ, ՀԵՆՑ ԱՅԴ ԱՄԵՆՆ Է ՀԱՍՑՐԵԼ ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
ՎԱՃԱՌՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՁԱԳԱՐԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԴԵՊԻ ԳՆՈՒՄ Եւ ՎԵՐԱԴԱՐՁ ԳՆՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
SMM ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻՑ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԿԱ ԵՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԲՈԼՈՐ
P-ԵՐԻ Եւ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁԱԳԱՐԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՓՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ Է ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԴՐՎԱԾ ԽՆԴՐԻՑ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐՎԵԼ:
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ P-ԵՐԸ
4P
1. PRODUCT - պրոդուկտ կամ ծառայություն
2. PRICE - գին
3. PLACE - որտե՞ղ է մեր սպառողը/գնորդը
4. PROMOTION - առաջմղում

7P
5. PEOPLE - գործընթացի մեջ ներգրավված մարդիկ
6. PROCESSES - գործընթացներ, որոնք նկարագրում են հաճախորդին հասնելու պահից սկսած բոլոր գործընթացները մինչև հաճախորդի պահպանում
7. PHYSICAL EVIDENCE - ֆիզիկական շփում

8P
8. PRODUCTIVITY & QUALITY - արդյունավետություն և որակ

Մասնագիտական այբուբենի իմացությունը ենթադրում է տերմինների և բանաձերի իմացություն, մենք դրանք ուսումնասիրելու ենք մեր դասընթացի յուրաքանչյուր փուլում, արդյունքում տիրապետելու ենք 1000+ տերմինների և բանաձերի: Դրանք կիրառվում ենք հետազոտությունների, ռազմավարության պատրաստման և վերլուծության փուլերում:
ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ
ԱՅՍ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՆ ՄԵՐ ՀԵՏԱԳԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ Է ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԽՆԴՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՄԱԽՈՒՄԲ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ԵՆ, ՍԱԿԱՅՆ ՄԵՆՔ ԴՐԱՆՔ ՎԵՐԱԾՈՒՄ ԵՆՔ 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
ԱՅՍ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԿԱԽՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՑ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՄԻՔՍՎԵԼ ԿԱՄ ԳՈՐԾԵԼ ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՆՁԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
Ձեր ընկերությունը միշտ այն ընկերությունների ցանկում է, որտեղ user-ը փնտրում է իր խնդրի լուծումը, այստեղ ընկերությունը ուղղակի ընկերությունից փոխակերպվում է անձի, ով պատրաստ է լսել, ուղղորդել, օգնել, կիսվել:

Դուք դառնում եք ավելին, քան ուղղակի պրոդուկտ/ծառայություն վաճառող ընկերությունը:
ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ LEAD-ԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՑՈՒՄ
Ձեր կատարած աշխատանքի արդյունքում ձևավորված լիդերը Ձեր վաճառքի բաժնի հիմնական աղբյուրն է, այստեղ կարևոր է ոչ թե ուղղակի լիդը, այլ բարձր որակ ունեցող լիդը:
LEADER-Ի ԴԻՐՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ Եւ/ԿԱՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
Ի տարբերություն տեսանելիության բարձրացման ռազմավարության, այս ռազմավարության արդյունքում user-ը հիշում է ձեր բրենդը և վստահում է դրան: Առաջին ռազմավարության դեպքում մեզ համար կարևոր է լսված լինելը, իսկ այս ռազմավարության դեպքում մեզ համար կարևոր է հիշված և վստահված լինելը:
ՄԵԿ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՐԺԵՔԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
Այս ռազմավարությունը ուղղված է հաճախորդի ետ վերադարձին, դժգոհ հաճախորդը ետ չի վերադառնա, իսկ դժգոհության պատասխանատվությունը դա մարքեթինգի բաժնի վրա է, գոհ հաճախորդը մեր պրոդուկտը/ծառայությունը խորհուրդ կտա նաև իր ընկերներին, որը մեզ կօգնի նվազեցնել մեկ հաճախորդի ձեռքբերման միջին արժեքը:
ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ՄԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԸՆՁԵՌՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԲԱՐԵԼԱՎՎՈՒՄ Եւ ՓՈՓՈԽՎՈՒՄ ԵՆ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ, ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՄԵՆՔ ԴՐԱՆՔ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՌԱԶՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ՏԱԼԻՍ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԽՆԴՐԻ ՖԻՔՍՈՒՄ
Յուրաքանչյուր ընկերություն ունի երկարաժամկետ և կարճաժամկետ խնդիրներ, այս փուլում մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ իր երկարաժամկետ խնդիրները, առնվազն մեկ տարվա համար: Խնդիրը պետք է լինի սպեցիֆիկ, ցանկալի է, որ այն մշակվի SMART մոդելով:
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՏՐՈՀՈՒՄ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
Բարդ և երկարաժամկետ խնդիրների համակարգման, լուծման պռոցեսների մշակման և իրականացման լավագույն տարբերակը՝ այն բաժանել մասերի, և փորձել լուծել մաս-առ-մաս, այսինքն գնանք փուլային լուծման, որը մեզ կօգնի նախ նվազեցնել հնարավոր ռիսկերը և խուսափել հնարավոր ձախողումներից, իսկ մյուս կոմից առաջին փուլի կուտակած փորձը կօգնի, երկրորդ փուլը առավել արդյունավետ կազմակերպել և կառավարել: Այս խնդիրները պետք է պարտադիր ունենան SMART նպատակ:
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՍՈՐՏԱՎԱՎՈՐՈՒՄ
Խնդիրների սորտավորում ըստ դրանց կարևորության:
ՄԵԿ ԽՆԴՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ռազմավարությունը կազմվում է յուր խնդրի համար առանձին-առանձին
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսանում՝ բուն ընկերությունը, որի շրջանակներում իրականացնում ենք մարքեթինգային աուդիտ, մրցակիցները, իրականացվում է սեգմենտավորում, ուսումնասիրվում է միջազգային փորձը:
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԱՐԹԱԿԻ Եւ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խնդրի լուծման համար, համապատասխան հարթակի/հարթակների, գործիքի/գործիքների ընտրություն և պատրաստում
ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՆՔ TON OF VOICE
Ինչպե՞ս ենք խոսում յուզերի հետ, պետք է անձնավորել բրենդը և ստանալ առավել մեծ վստահություն
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
բովանդակությունների խմբի մշակում որոնք ուղղված են մեկ միկրոխնդրի լուծմանը
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
Այդ խմբի մեջ առկա բովանդակությունների էսքիզավորում և մշակում
ՏԵՍՏԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՖԻՔՍՈՒՄ
Ֆիքսում ենք տեստային բյուջե, որը մեզ ընթացքում հնարավորություն կընձեռի առավել հստակ բյուջեի սահմանման
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
Այս փուլը դեռ փորձնական փուլ է, որը մեզ հնարավորություն է ընձեռում դուրս բերել խնդիրները, փորձարկումը կատարվում է իրական լսարանում
ՉԱՓՈՒՄ
Սահմանված մետրիկաներով չափում ենք արդյունքները
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
Ստացած տվյալների հիման վրա կատարում ենք բարելավում
ՏԵՍՏԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՖԻՔՍՈՒՄ Եւ ՔԱՅԼԵՐԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ
Եւս մեկ անգամ ֆիքսում ենք տեստային բյուջե և կրկին կատարում փորձարկումներ, այս փուլը կրկնվում է այնքան, մինչև հասնենք ցանկալի արդյուքնի
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
ստացած տվյալների հիման վրա կատարում ենք վերջնական բարելավումները
ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ
սահմանված նպատակի և փորձաշրջանի արդյունքում գեներացված արդյուքնների հիման վրա ֆիքսում ենք բյուջե, հաշվի առնելով հնարավոր տատանումը
ՄԵԿՆԱՐԿ
Իրականացնում ենք ռազմավարությունը
ՉԱՓՈՒՄ
Սահմանված մետրիկաներով կատարում ենք չափում
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Վերլուծում ենք, և հասկանում թե որքանով ենք հասել սահմանված նպատակներին, դուրս ենք բերում խնդիրները, որը պետք է իգիտություն ընդունել հետագա ռազմավարությունների համար
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ամփոփում ենք տվյալները կատարելով հաշվետվության պատրաստում
ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ԲՈԼՈՐ 8P-ԵՐԻՑ ՈՒՂԻՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ Է PROMOTION-Ի ՀԱՄԱՐ, ՍՏՈՐԵւ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ԱՅՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՀԵՏ ՄԵՆՔ ՇՓՎՈՒՄ ԵՆՔ
PROMOTION-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

ՆՊԱՏԱԿ՝ ՎԱՃԱՌՔ
1
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ Եւ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Այս փուլում ներառված են հիմնական հետևյալ գործընթացները՝

 1. Նպատակի սահմանում (SMART)
 2. Հետազոտություն (ընկերության մարքեթինգային աուդիտ, մրցակիցների հետազոտություն, թիրախային լսարանի բացահայտում և հետազոտություն, միջազգային փորձի ուսումնասիրություն)
 3. Ռազմավարության կազմում, որի մեջ ներառված է բովանդակության ռազմավարությունը և բյուջետավորումը
 4. 8P-ի գործընթացների մշակում, թեսթավորում և աուդիտ
 5. Թիմի ձևավորում և թրեյնինգ
 6. KPI-ների (key performance indicator) սահմանում
 7. Վերհսկողական և չափման մեխանիզմի և մեթոդների սահմանում
 8. Մտքերի քարտեզագրում (mingmapping)
2
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ/BRAND AWARNESS
Մոտեցում USER-ին, կամ USER-ի մոտեցում offer-ին, այստեղ ունենք 3 կարևոր պայման՝
 1. Մոտեցում թիրախավորված մարդուն
 2. Քոնթենթի միջոցով էմոցիայի ստեղծում և CTA-ի տրամադրում
 3. Անհատականացված offer
3
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
"EYECONTACT", առաջին շփում, այստեղ սկզբունքային է՝

 1. դրա հասանելի և հեշտ լինել
 2. արագությունը
 3. միևնույն ժամանակ հարմարավետությունը
4
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ Եւ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Ճանապարհի այս կետին user-ը բացահայտում է մեզ, հասկանում է թե որքանով ենք մենք համապատասխան իրեն, կամ ինքը մեզ:
5
LEAD
Այստեղ user-ը սառը վիճակից դառնումա է տաք, հաջորդ քայլերի համար կարևոր է արագությունը և համապատասխան կոմունիկացիան
6
ՍՊԱՍՈՒՄ/WAITING
Սպասում ենք հաճախորդի որոշմանը, անտեսանելի ձեռքով փորձում ենք նրան բերել դեպի հաջորդ փուլ։
7
ԳՈՐԾԱՐՔ/DEAL/CONVERSION
Այս փուլում հաճախորդը կատարեց գնումը։
8
Հաճախորդի պահպանում
Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է հաճախորդի պահպանումը, նրանից մաքսիմալ արժեք ստանալը, որը մեզ թույլ կտա մարքեթինգային ռեսուրսների նվազագույն օգտագործման արդյունքում ձեռքբերել առավելագույն արդյունք

© 2021. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են. SSB ACADEMY