ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ Եւ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ
Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
SMM ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ ԵՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՄԲԻՆԱՑԻԱ
ԳԻՏԵԼԻՔ
ՔԹԱԾԱԿ
ՎԱՃԱՌԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ,
ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊ
ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՔՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԱԶՎԱՐԱԿԱՆ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊ
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
ԲԱՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊՐԱԿՏԻԿԱ
ԽՈՍԵՆՔ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻՑ
այն անվանում ենք նաև outdoor մարքեթինգ, դիտարկենք հիմնական օրինակները
Հեռուստատեսություն
Ռադիո
Տպագիր և էլեկտրոնային բիլբորդեր
Ամսագրեր
Թերթեր, տեղեկագրքեր
Բրոշուրներ, ֆլայերներ, այցեքարտեր և այլն
Ավանդական մարքեթինգը չի մահանում, այն փոխակերպվում է՝ դառնում թվային
ԽՈՍԵՆՔ ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻՑ
այն անվանում ենք նաև digital marketing
Search engine optimization/SEO
Social Media Marketing
Pay per click/PPC
Messenger Marketing
Content Marketing
Email marketing
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ԿՐՈՒՄ Է ԱՋԱԿՑՈՂ ԲՆՈՒՅԹ, ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ Է ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳՈՒՄ, ՓՈՂԻ Եւ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ ԹԱՆԿ Է, ՉԱՓԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԵՐԻ, ՀԵՆՑ ԱՅԴ ԱՄԵՆՆ Է ՀԱՍՑՐԵԼ ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
ՎԱՃԱՌՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՁԱԳԱՐԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԴԵՊԻ ԳՆՈՒՄ Եւ ՎԵՐԱԴԱՐՁ ԳՆՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
SMM ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻՑ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԿԱ ԵՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԲՈԼՈՐ
P-ԵՐԻ Եւ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁԱԳԱՐԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՓՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ Է ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԴՐՎԱԾ ԽՆԴՐԻՑ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐՎԵԼ:
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ P-ԵՐԸ
4P
1. PRODUCT - պրոդուկտ կամ ծառայություն
2. PRICE - գին
3. PLACE - որտե՞ղ է մեր սպառողը/գնորդը
4. PROMOTION - առաջմղում

7P
5. PEOPLE - գործընթացի մեջ ներգրավված մարդիկ
6. PROCESSES - գործընթացներ, որոնք նկարագրում են հաճախորդին հասնելու պահից սկսած բոլոր գործընթացները մինչև հաճախորդի պահպանում
7. PHYSICAL EVIDENCE - ֆիզիկական շփում

8P
8. PRODUCTIVITY & QUALITY - արդյունավետություն և որակ

Մասնագիտական այբուբենի իմացությունը ենթադրում է տերմինների և բանաձերի իմացություն, մենք դրանք ուսումնասիրելու ենք մեր դասընթացի յուրաքանչյուր փուլում, արդյունքում տիրապետելու ենք 1000+ տերմինների և բանաձերի: Դրանք կիրառվում ենք հետազոտությունների, ռազմավարության պատրաստման և վերլուծության փուլերում:
ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ
ԱՅՍ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՆ ՄԵՐ ՀԵՏԱԳԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
REACH - ԴԻՏԱԾ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔԱՆԱԿԸ
այն ստանում ենք թե՛ օրգանիկ, թե՛ վճարովի եղանակով, այս մետրիկան ցույց է տալիս մեր պոստը/գովազդը տեսած յուզերների քանակը, այն ունիկալ է
IMPRESSION - ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
այն ստանում ենք թե՛ օրգանիկ, թե՛ վճարովի եղանակով, այս մետրիկան ցույց է տալիս մեր պոստի/գովազդի դիտումների քանակը, մեկ յուզերի կողմից (reach) կարո է տեի ունենալ բազմակի դիտումներ
FREQUENCY - ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Այս մետրիկան ցույց է տալիս, թե մեկ յուզերի կողմից (reach) միջինում քանի դիտում է կատարվել (impression):

FR = impression/reach

ՕՐԻՆԱԿ՝

REACH = 5000
IMPRESSION = 7000

FR = IMPRESSION/REACH = 7000/5000 = 1.4
CPM – COST OF 1000 IMPRESSIONS – 1000 ԴԻՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔԸ
CPM-ը ցույց է տալիս գովազդի արժեքը, այն նվազագույնը հաշվարկվում է 1000 դիտման (impression) կտրվածքով:

CPM = (total budget/total impressions)*1000

IMPRESSIONS = 10000
BUDGET = 3$

CPM = (total budget/total impressions)*1000 = (3/10000)*1000 = 0.3$
CPR - COST PER RESULT - ՄԵԿ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐԺԵՔԸ
CPR-ը ցույց է տալիս գովազդի արդյունքում ստացած մեկ արդյունքի արժեքը, արդյունք կարող է լինել engagement-ը, click-ը, video դիտումը, թողած լիդը, տեղի ունեցած կոնվերսիան և այլն

CPR = (total budget/result)

ՕՐԻՆԱԿ՝

RESULTS` 300
BUDGET OF THE SEGMENT` 100$

CPR = (100/300)=0.33$
CPC - COST PER CLICK - ՄԵԿ ՔԼԻՔԻ ԱՐԺԵՔԸ
Հաշվարկվում է նույն CPR-ի նման, այստե արդյունք ենք դիտարկում ստացած քլիքը:

CPC = (total budget of the segment/clicks)

ՕՐԻՆԱԿ՝

CLICK` 200
BUDGET OF THE SEGMENT` 100$

CPC = (100/200)=0.5$
CPE - COST PER ENGAGEMENT - ԱՐԺԵՔԸ ՄԵԿ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
Հաշվարկվում է նույն CPR-ի նման, այստե արդյունք ենք դիտարկում ստացած ներգրավվածությունը:

CPE = (total budget/total engagement)

ՕՐԻՆԱԿ՝

ENGAGEMENT` 200
BUDGET OF THE SEGMENT` 100$

CPE = (100/200)=0.2$
ENGAGEMENT RATE - ER - ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏՈԿՈՍ
Սա ցույց է տալիս, թե վաճառքի ձագարի առաջին փուլից քանի տոկոսն է անցել երկրորդ փուլ՝ կատարելով ներգրավվածության տեսակներից գոնե մեկը, այսինքն տեսանելիության մակարդակից քանիս տոկոսն են անցել փոխազդեցության փուլ ներգրավվելով մեր բովանդակության հետ, անցումը չափում ենք ըստ տոկոսի և ներգրավվածության տարբեր տեսակներում գործում են տարբեր նորմաներ, որոնք կտրամադրվեն դասընթացի ընթացքում:

ER = (engagement/reach)*100 կամ ER = (engagement/impression)*100

բանաձը ընտրվում է ըստ հաշվեվտվածության կամ վերլուծության պահանջի:

ՕՐԻՆԱԿ 1

ENGAGEMENT - 500
REACH - 5000
ER = (engagement/reach)*100=(500/5000)*100=10%

ՕՐԻՆԱԿ 2

ENGAGEMENT - 500
IMPRESSION - 7000
ER = (engagement/impression)*100=(500/7000)*100=7.14%
CLICK THROUGH RATE - CTR - ՔԼԻՔՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԸ
Սա ցույց է տալիս, թե վաճառքի ձագարի առաջին փուլից քանի տոկոսն է անցել երկրորդ փուլ՝ կատարելով քլիք, որի արդյունքում գեներացվել է տրաֆիկ, այսինքն տեսանելիության մակարդակից քանի տոկոսն են անցել փոխազդեցության փուլ քլիք անելով մեր առկա հղումին, անցումը չափում ենք ըստ տոկոսի և այս տեսակի փոխազդեցության տարբեր տեսակներում գործում են տարբեր նորմաներ, որոնք կտրամադրվեն դասընթացի ընթացքում:

CTR = (clicks/reach)*100 կամ CTR= (clicks/impression)*100

բանաձը ընտրվում է ըստ հաշվեվտվածության կամ վերլուծության պահանջի:

ՕՐԻՆԱԿ 1

CLICKS - 500
REACH - 5000
ER = (clicks/reach)*100=(500/5000)*100=10%

ՕՐԻՆԱԿ 2

CLICKS - 500
IMPRESSION - 7000
ER = (engagement/impression)*100=(500/7000)*100=7.14%
ROI - RETURN OF INVESTMENT - ՆԵՐԴՐԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ԵՏՎԵՐԱԴԱՐՁ
ROI-ն մետրիկա է, որը ցույց է տալիս ներդրված գումարի ետվերադարձի տոկոսը:

ROI = (net profit(զուտ շահույթ)/cost of investment)*100

ՕՐԻՆԱԿ

NET PROFIT = 1000$
COST OF INVESTMENT = 700$

ROI = (net profit(զուտ շահույթ)/cost of investment)*100 = (1000/700)*100=142.8%, սա ցույց է տալիս, որ մեր կոմից ներդրված գումարի 100% ետվերադարձ է տեղի ունեցել, և 42,8% էլ ավելին, որը մենք փաստացի աշխատել ենք:
AUTOFUNNEL - SALES FUNNEL - ՎԱՃԱՌՔԻ ԾԱԳԱՐ
Վաճառքի ձագարը դա հաճախորդի ճանապարհն է դեպի գնում, սա կլասսիկ մոդել է, որը տարբեր իրավիճակներում ենթարկվում է որոշակի փոփոխությունների, պահպանելով իր հիմնական կառուցվածքը:
ACTIVITY - ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սա յուզերի կողմից կատարված ցանկացած գործողություն է, որը նա անում է սոց ցանցի մեր բիզնես էջում
LEAD - ԼԻԴ
Պոտենցիալ գնորդ, ով մեզ տրամադրում է իր կոնտակտային տվյալները
LEAD MAGNET - ԼԻԴ ՄԱԳՆԻՏ
Գրավիչ առաջարկ, որի ամբողջական տրամադրման համար, մենք յուզերին ստիպում ենք, որ նա դառնա լիդ
OFFER - ԱՌԱՋԱՐԿ
Մեր առաջարկը յուզերին
SUPPORT - ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ/ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Գործընթաց, որտեղ մենք սպասարկում ենք կամ յուզերին կամ հաճախորդին
TRAFFIC - ՏՐԱՖԻԿ
Յուզերին x-ից y կետ տեղափոխելու գործընթացը (օրինակ Facebook-ից դեպի կայք, կամ Facebook-ից դեպի մեսինջեր)
TRIPWIRE
ոչ թանկ պրոդուկտ, որը լիդին դարձնում է հաճախորդ, դա սովորաբար տրվում է որպես նվեր, օրինակի հագուստի բիզնեսում, դա կարող է լինել ոչ թանկ ակսեսուար:
Unique Selling Proposition (USP) - ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԱՌԵւՏՐԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ
Եզակի առևտրային առաջարկ, որը տարբերակում է ընկերությունը մրցակիցներից: Օրինակ՝ 3 շաբաթվա ընթացքում ցանկացած բարդության կահույքի արտադրություն նույն գնով:
CLV - LTV - CLTV - CUSTOMER LIVITIME VALUE - ԱՐԺԵՔ, ՈՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՍՏԵՂԾՈՒՄ Է ԻՐ ԿՅԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՄԱՐ:
Սա ցույց է տալիս, թե հաճախորդը մեր հետ համագործակցելու ընթացքում, որքան արժեք է մեզ համար ստեղծել, սովորաբար այն արտահայտվում է դրամային տեսակով:

(Annual revenue per customer * Customer relationship in years) – Customer acquisition cost
CAC - CUSTOMER ACQUISITION COST - ՄԵԿ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ԱՐԺԵՔ
Սա մետրիկա է, որի արդյունքում մենք հասկանում ենք մեկ հաճախորդի ձեռքբերման արժեքը, այն մեզ կօգնի վերլուծությունների և բյուջետավորման փուլում

(Money + Time Spent) / Number of Customers Acquired
CONVERSION - ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ - ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
Բիզնեսի դեպքում սա վաճառքն է
CR - CONVERSION RATE - ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ LEAD-Ի ՓՈՒԼԻՑ ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՅԻ ՓՈՒԼ ԱՆՑԱԾ ՅՈՒԶԵՐՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԸ
CR = (conversion/engagement(click)(lead))*100
Application Programming Interface (API)
ԷյՓիԱյ, սա ծրագրային ապահովում է, այլ կերպ ասած ծրագրային կոդ, որը թույլ է տալիս X հարթակը ինտեգրել Y հարթակին, օրինակ Facebook-ի բիզնես էջի Messenger-ը CRM-ին
Average Handling Time - Բեռնաթափման միջին ժամանակ
Սա ցույց է տալիս մեկ յուզերի հետ առաջացած խնդրի լուծման միջին ժամանակը, որը կարևոր է աշխատանքի և ժամանակի պլանավորման համար:
Average Response Time - Պատասխանի միջին ժամանակ
Սա ցույց է տալիս, յուզերի կողմից ուղարկված նամակի, մեկնաբանության պատասխանելու միջին ժամանակը, որը կարևոր է աշխատանքի և ժամանակի պլանավորման համար:
Behavioral Segmentation - Վարքագծային սեգմենտավորում
Թիրախավորում ելնելով թիրախային լսարանի գիտելիքներից, ակտիվությունունից, օգտագործած տեխնոլոգիաներից
Call To Action – CTA - Կանչ դեպի գործողություն
Ոչ ուղղակի, որոշ դեպքերում ուղղակի հրահանք յուզերին, այստեղ մենք ասում ենք թե նա ինչ անի, օրինակ ՔԼԻՔ ԱՐԵՔ ԱՅՍՏԵՂ
Dark Marketing - Թաքնված/Սև մարքեթինգ
Մարքեթինգային գործունեություն, օրինակ գովազդի տեղադրում, ոչ հանրային ձևով, այն տեսանելի է միայն այն մարդուն, ով գովազդը տեսել է, և տեսանելի է միայն այդ պահին:
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ Է ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԽՆԴՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՄԱԽՈՒՄԲ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ԵՆ, ՍԱԿԱՅՆ ՄԵՆՔ ԴՐԱՆՔ ՎԵՐԱԾՈՒՄ ԵՆՔ 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
ԱՅՍ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԿԱԽՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՑ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՄԻՔՍՎԵԼ ԿԱՄ ԳՈՐԾԵԼ ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՆՁԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
Ձեր ընկերությունը միշտ այն ընկերությունների ցանկում է, որտեղ user-ը փնտրում է իր խնդրի լուծումը, այստեղ ընկերությունը ուղղակի ընկերությունից փոխակերպվում է անձի, ով պատրաստ է լսել, ուղղորդել, օգնել, կիսվել:

Դուք դառնում եք ավելին, քան ուղղակի պրոդուկտ/ծառայություն վաճառող ընկերությունը:
ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ LEAD-ԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՑՈՒՄ
Ձեր կատարած աշխատանքի արդյունքում ձևավորված լիդերը Ձեր վաճառքի բաժնի հիմնական աղբյուրն է, այստեղ կարևոր է ոչ թե ուղղակի լիդը, այլ բարձր որակ ունեցող լիդը:
LEADER-Ի ԴԻՐՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ Եւ/ԿԱՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
Ի տարբերություն տեսանելիության բարձրացման ռազմավարության, այս ռազմավարության արդյունքում user-ը հիշում է ձեր բրենդը և վստահում է դրան: Առաջին ռազմավարության դեպքում մեզ համար կարևոր է լսված լինելը, իսկ այս ռազմավարության դեպքում մեզ համար կարևոր է հիշված և վստահված լինելը:
ՄԵԿ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՐԺԵՔԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
Այս ռազմավարությունը ուղղված է հաճախորդի ետ վերադարձին, դժգոհ հաճախորդը ետ չի վերադառնա, իսկ դժգոհության պատասխանատվությունը դա մարքեթինգի բաժնի վրա է, գոհ հաճախորդը մեր պրոդուկտը/ծառայությունը խորհուրդ կտա նաև իր ընկերներին, որը մեզ կօգնի նվազեցնել մեկ հաճախորդի ձեռքբերման միջին արժեքը:
ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ՄԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԸՆՁԵՌՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԲԱՐԵԼԱՎՎՈՒՄ Եւ ՓՈՓՈԽՎՈՒՄ ԵՆ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ, ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՄԵՆՔ ԴՐԱՆՔ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՌԱԶՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ՏԱԼԻՍ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԽՆԴՐԻ ՖԻՔՍՈՒՄ
Յուրաքանչյուր ընկերություն ունի երկարաժամկետ և կարճաժամկետ խնդիրներ, այս փուլում մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ իր երկարաժամկետ խնդիրները, առնվազն մեկ տարվա համար: Խնդիրը պետք է լինի սպեցիֆիկ, ցանկալի է, որ այն մշակվի SMART մոդելով:
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՏՐՈՀՈՒՄ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
Բարդ և երկարաժամկետ խնդիրների համակարգման, լուծման պռոցեսների մշակման և իրականացման լավագույն տարբերակը՝ այն բաժանել մասերի, և փորձել լուծել մաս-առ-մաս, այսինքն գնանք փուլային լուծման, որը մեզ կօգնի նախ նվազեցնել հնարավոր ռիսկերը և խուսափել հնարավոր ձախողումներից, իսկ մյուս կոմից առաջին փուլի կուտակած փորձը կօգնի, երկրորդ փուլը առավել արդյունավետ կազմակերպել և կառավարել: Այս խնդիրները պետք է պարտադիր ունենան SMART նպատակ:
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՍՈՐՏԱՎԱՎՈՐՈՒՄ
Խնդիրների սորտավորում ըստ դրանց կարևորության:
ՄԵԿ ԽՆԴՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ռազմավարությունը կազմվում է յուր խնդրի համար առանձին-առանձին
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսանում՝ բուն ընկերությունը, որի շրջանակներում իրականացնում ենք մարքեթինգային աուդիտ, մրցակիցները, իրականացվում է սեգմենտավորում, ուսումնասիրվում է միջազգային փորձը:
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԱՐԹԱԿԻ Եւ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խնդրի լուծման համար, համապատասխան հարթակի/հարթակների, գործիքի/գործիքների ընտրություն և պատրաստում
ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՆՔ TON OF VOICE
Ինչպե՞ս ենք խոսում յուզերի հետ, պետք է անձնավորել բրենդը և ստանալ առավել մեծ վստահություն
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
բովանդակությունների խմբի մշակում որոնք ուղղված են մեկ միկրոխնդրի լուծմանը
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
Այդ խմբի մեջ առկա բովանդակությունների էսքիզավորում և մշակում
ՏԵՍՏԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՖԻՔՍՈՒՄ
Ֆիքսում ենք տեստային բյուջե, որը մեզ ընթացքում հնարավորություն կընձեռի առավել հստակ բյուջեի սահմանման
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
Այս փուլը դեռ փորձնական փուլ է, որը մեզ հնարավորություն է ընձեռում դուրս բերել խնդիրները, փորձարկումը կատարվում է իրական լսարանում
ՉԱՓՈՒՄ
Սահմանված մետրիկաներով չափում ենք արդյունքները
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
Ստացած տվյալների հիման վրա կատարում ենք բարելավում
ՏԵՍՏԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՖԻՔՍՈՒՄ Եւ ՔԱՅԼԵՐԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ
Եւս մեկ անգամ ֆիքսում ենք տեստային բյուջե և կրկին կատարում փորձարկումներ, այս փուլը կրկնվում է այնքան, մինչև հասնենք ցանկալի արդյուքնի
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
ստացած տվյալների հիման վրա կատարում ենք վերջնական բարելավումները
ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ
սահմանված նպատակի և փորձաշրջանի արդյունքում գեներացված արդյուքնների հիման վրա ֆիքսում ենք բյուջե, հաշվի առնելով հնարավոր տատանումը
ՄԵԿՆԱՐԿ
Իրականացնում ենք ռազմավարությունը
ՉԱՓՈՒՄ
Սահմանված մետրիկաներով կատարում ենք չափում
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Վերլուծում ենք, և հասկանում թե որքանով ենք հասել սահմանված նպատակներին, դուրս ենք բերում խնդիրները, որը պետք է իգիտություն ընդունել հետագա ռազմավարությունների համար
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ամփոփում ենք տվյալները կատարելով հաշվետվության պատրաստում
ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ԲՈԼՈՐ 8P-ԵՐԻՑ ՈՒՂԻՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ Է PROMOTION-Ի ՀԱՄԱՐ, ՍՏՈՐԵւ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ԱՅՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՀԵՏ ՄԵՆՔ ՇՓՎՈՒՄ ԵՆՔ
PROMOTION-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

ՆՊԱՏԱԿ՝ ՎԱՃԱՌՔ
1
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ Եւ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Այս փուլում ներառված են հիմնական հետևյալ գործընթացները՝

 1. Նպատակի սահմանում (SMART)
 2. Հետազոտություն (ընկերության մարքեթինգային աուդիտ, մրցակիցների հետազոտություն, թիրախային լսարանի բացահայտում և հետազոտություն, միջազգային փորձի ուսումնասիրություն)
 3. Ռազմավարության կազմում, որի մեջ ներառված է բովանդակության ռազմավարությունը և բյուջետավորումը
 4. 8P-ի գործընթացների մշակում, թեսթավորում և աուդիտ
 5. Թիմի ձևավորում և թրեյնինգ
 6. KPI-ների (key performance indicator) սահմանում
 7. Վերհսկողական և չափման մեխանիզմի և մեթոդների սահմանում
 8. Մտքերի քարտեզագրում (mingmapping)
2
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ/BRAND AWARNESS
Մոտեցում USER-ին, կամ USER-ի մոտեցում offer-ին, այստեղ ունենք 3 կարևոր պայման՝
 1. Մոտեցում թիրախավորված մարդուն
 2. Քոնթենթի միջոցով էմոցիայի ստեղծում և CTA-ի տրամադրում
 3. Անհատականացված offer
3
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
"EYECONTACT", առաջին շփում, այստեղ սկզբունքային է՝

 1. դրա հասանելի և հեշտ լինել
 2. արագությունը
 3. միևնույն ժամանակ հարմարավետությունը
4
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ Եւ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Ճանապարհի այս կետին user-ը բացահայտում է մեզ, հասկանում է թե որքանով ենք մենք համապատասխան իրեն, կամ ինքը մեզ:
5
LEAD
Այստեղ user-ը սառը վիճակից դառնումա է տաք, հաջորդ քայլերի համար կարևոր է արագությունը և համապատասխան կոմունիկացիան
6
ՍՊԱՍՈՒՄ/WAITING
Սպասում ենք հաճախորդի որոշմանը, անտեսանելի ձեռքով փորձում ենք նրան բերել դեպի հաջորդ փուլ։
7
ԳՈՐԾԱՐՔ/DEAL/CONVERSION
Այս փուլում հաճախորդը կատարեց գնումը։
8
Հաճախորդի պահպանում
Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է հաճախորդի պահպանումը, նրանից մաքսիմալ արժեք ստանալը, որը մեզ թույլ կտա մարքեթինգային ռեսուրսների նվազագույն օգտագործման արդյունքում ձեռքբերել առավելագույն արդյունք

© 2021. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են. SSB ACADEMY