ԴԱՍԸՆԹԱՑ
HRM
ԲԱԿԱԼԱՎՐ


Դասընթացի ավարտին դուք կունենաք պրակտիկ աշխատանքի ամբողջական պորտֆոլիո, որը կներառի HRM հիմնական գործընթացների ամբողջական աշխատանք:
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ HR-Ի ՄԻԱԿ ԲԱԿԱԼԱՎՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

ՊԱՏՎԻՐԵՔ ՀԵՏԱԴԱՐԱՁ ԶԱՆԳ, ԹՈՂԵ՛Ք ՁԵՐ ՀԵՌԱԽՈՍԱԱՀԱՄԱՐԸ, Եւ ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԱՊ ԿՀԱՍՏԱՏԵՆՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐԻՆՍ ԿԱՐՃ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ
ԵԹԵ ՁԵՐ ՀԱՐՑԸ ՇԱՏ ՇՏԱՊ Է ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ ՄԵԶ ՀԻՄԱ
+374 15 777 111
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ
Դասընթացի ընթացքում դուք կստանաք ամբողջական և պրակտիկ գիտելիքներ ըստ ծրագրում նշված ուղղությունների, միևնույն ժամանակ ձեռք կբերեք HRM և ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ մասնագիտացում: Կարևոր է նշել, որ կարող եք ունենալ լավ արդյունքներ միայն այն դեպքում, եթե ցուցաբերեք բարձր պատասխանատվություն:
ԱՌԱՋԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏԸ
Սկսած 3-րդ ամսվանից դուք կկարողանաք աշխատել որպես HRM մասնագետ:
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
Դասընթացի ավարտին դուք կորակավորվեք իբրև ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՍՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ եւ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ մասնագետ և նշված ոլորտներում կունենաք ամբողջական հմտություններ:

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

4 ամիս`

12․10․2022 - 13․02․2023

ՁԵՎԱՉԱՓԸ

Առցանց, շաբաթական 2 հանդիպում`

յուր. երկուշաբթի և չորեքշաբթի, ժամը` 19:00-21:00

ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱ

PBL` 90% պրակտիկ, 10% տեսական

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

4 ամիս`

12․10․2022 - 13․02․2023

ՁԵՎԱՉԱՓԸ

Առցանց, շաբաթական 2 հանդիպում`

յուր. երկուշաբթի և չորեքշաբթի, ժամը` 19:00-21:00

ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱ

PBL` 90% պրակտիկ, 10% տեսական

ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ

47,000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Դասընթացի ավարտին դիպլոմային աշխատանքի և քննության արդյունքների հիման վրա մասնակիցներին տրամադրվելու է ԴԻՊԼՈՄ

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ

Դասընթացի ավարտին դուք կունենաք պրակտիկ աշխատանքի ամբողջական պորտֆոլիո

ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ

47,000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Դասընթացի ավարտին դիպլոմային աշխատանքի և քննության արդյունքների հիման վրա մասնակիցներին տրամադրվելու է ԴԻՊԼՈՄ

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈ

Դասընթացի ավարտին դուք կունենաք պրակտիկ աշխատանքի ամբողջական պորտֆոլիո

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԱՆՑԿԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

SSB Academy-ն առցանց համալսարան է, որի գործընթացների գերակշիռ մասը կազմակերպվում է սեփական տեխնիկական լուծումների միջոցով:

Այդ լուծումների ներդրման և գործարկման արդյունքում SSB Academy-ն այժմ վերածվել է կրթական-տեխնոլոգիական ընկերության, որը առաջարկում է դասընթացի կազմակերպման և կառավարման, շարունակական կրթության յուրահատուկ տեխնիկական լուծումներ և շարունակաբար բարելավում է իր հնարավորությունները: Մեր առցանց համակարգի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների արդյունքում կրթական ամբողջ գործընթացը կազմակերպվում է բարձր արդյունավետությամբ, միևնույն ժամանակ ապահովվում է ուսանողների հարմարավետությունը ուսումնառության ամբողջ ընթացքում ինչպես նաև դրանից հետո:
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԱՆՑԿԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

SSB Academy-ն առցանց համալսարան է, որի գործընթացների գերակշիռ մասը կազմակերպվում է սեփական տեխնիկական լուծումների միջոցով։

Այդ լուծումների ներդրման և գործարկման արդյունքում SSB Academy-ն այժմ վերածվել է կրթական-տեխնոլոգիական ընկերության, որը առաջարկում է դասընթացի կազմակերպման և կառավարման, շարունակական կրթության յուրահատուկ տեխնիկական լուծումներ և շարունակաբար բարելավում է իր հնարավորությունները: Մեր առցանց համակարգի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների արդյունքում կրթական ամբողջ գործընթացը կազմակերպվում է բարձր արդյունավետությամբ, միևնույն ժամանակ ապահովվում է ուսանողների հարմարավետությունը ուսումնառության ամբողջ ընթացքում ինչպես նաև դրանից հետո:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

1
3 ԹԵՄԱՏԻԿ ՄՈԴՈՒԼ
Դասընթացը ներառում է 3 թեմատիկ մոդուլ, որոնք իրենց հերթին բաղկացած են տարբեր մասնագիտական ուղղություններից: Մոդուլները փոխլրացնում են միմյանց՝ ստեղծելով հնարավորություն դառնալու HRM-ի և ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ամբողջական մասնագետ:
2
70 ԺԱՄ ԴԱՍ
Դասընթացի ծրագիրը ադապտացված է միջին վիճակագրական մարդու անձնական և մասնագիտական կյանքին, դասընթացի հատուկ ծրագիրը և մեթոդոլոգիան նույնիսկ մեծ ծանրաբեռնվածություն ունեցող անձանց տալիս է հնարավորություն առանց խոչընդոտների մասնագիտանալու ոլորտում:
3
ՊՐԱԿՏԻԿ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Դասընթացի ծրագիրը մշակված է SSB Academy-ի փորձագետների և գործընկերների փորձի հիման վրա, ծրագիրը ամբողջությամբ բխում է ինչպես լոկալ, այնպես էլ գլոբալ աշխատաշուկայի կարիքներից:
Ի՞ՆՉ ԿՍՈՎՈՐԵՔ

Սկսած 3-րդ ամսվանից դուք կկարողանաք աշխատել որպես HR մասնագետ, իսկ դասընթացի ավարտին դուք կլինեք ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՍՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (HRM) և ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ որակավորված և գրեթե 3 ամիս փորձ ունեցող մասնագետ: 4 ամսվա ընթացքում դուք զրոյից մինչև պրոֆեսիոնալ մակարդակի կսովորեք՝
Ի՞ՆՉ ԿՍՈՎՈՐԵՔ

Սկսած 3-րդ ամսվանից դուք կկարողանաք աշխատել որպես HR մասնագետ, իսկ դասընթացի ավարտին դուք կլինեք ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌՎԱՐՄԱՆ (HRM) եւ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ որակավորված և գրեթե 3 ամիս փորձ ունեցող մասնագետ: 4 ամսվա ընթացքում դուք զրոյից մինչև պրոֆեսիոնալ մակարդակի կսովորեք՝
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
HRM-Ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
HRM ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
HRM ԹՐԵՆԴՆԵՐԸ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
HR ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
ՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ Եւ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
ՏԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ Եւ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
KPI- ՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ Եւ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԳՐԱԴԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
HRM ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁԻ Եւ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ
HRM SOFT ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ HRM
HRM ԲԱԺՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ՌԻՍԿԵՐ Եւ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ
HR ԷԹԻԿԱ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՀԵՌԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Եւ ԴՐԱՆՑ ԾԱԳՈՒՄԸ
ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՆԳՍՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԾ ԾՐԱԳԻՐԸ ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ
TAXSERVICE.AM-Ը ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ
Ո՞ՒՄ ՀԱՄԱՐ Է ՏՎՅԱԼ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ

ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ

Տվյալ դասընթացը Ձեզ հնարավորություն կտա 0-ից մինչև պրոֆեսիոնալ մակարդակի տիրապետել ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ամբողջական տրամաբանությանը, ռազմավարությունների մշակման ընթացակարգին և վերջինիս իրականացմանը, գործիքակազմին, գործընթացներին և առաջադրանքների ամբողջ շրջանակին: Ուսուցումը պրակտիկ է, ուստի ուսուցման ամբողջ ընթացքը գործատուների կողմից կարող է դիտարկվել որպես մասնագիտական փորձ: Դասընթացի ավարտին դուք կունենաք պրակտիկ աշխատանքի ամբողջական պորտֆոլիո։

HR ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ

Դասընթացի ամբողջական և պրակտիկ լինելու արդյունքում արդեն որոշակի փորձառություն ունեցող մասնագետները կարող են ընդլայնել իրենց գիտելիքները և հմտությունները՝ տիրապետելով ծրագրում նշված ուղղությունների ամբողջական տրամաբանությանը, ռազմավարությունների մշակման ընթացակարգին և վերջինիս իրականացմանը, գործիքակազմին, գործընթացներին և առաջադրանքների ամբողջ շրջանակին: Դասընթացը որոշակի փորձ ունեցող մասնագետներին հնարավորություն կտա դառնալ աշխատաշուկայի առավել պահանջված մասնագետ, ինչը նշանակում է, որ կարող եք մեծացնել Ձեր եկամուտները:

ԲՈՒՀԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ

Դասընթացը Ձեզ հնարավորություն է ընձեռում ստանալ երկրորդ մասնագիտացում ամբողջ աշխարհում բարձր պահանջարկ վայելող ոլորտներից մեկում՝ թվային մարքեթինգում: Դասընթացի մեթոդոլոգիայի շնորհիվ դուք ձեռք կբերեք պրակտիկ հմտություններ և գիտելիքներ և կձևավորեք պորտֆոլիո, որը կարող է օգտագործվել աշխատանք փնտրելիս:
Ստացեք դասընթացի ամբողջական ծրագիրը և խորհրդատվություն դասընթացի վերաբերյալ

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԸՆԹԱՆՈՒՄ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ

1
Մասնակցում եք դասընթացին
Դասընթացը բաղկացած է պրակտիկ ուղիղ եթերներից և վիդեո ձայնագրություններից
2
Կատարում եք առաջադրանքը
Գրեթե յուրաքանչյուր դասընթաց ունի ձևանմուշներ, ուղեցույցներ, նյութեր, տնային աշխատանքներ և քուիզներ, վերջինս նախատեսված է տվյալ թեմայի շուրջ Ձեր գիտելիքները և առաջընթացը ստուգելու նպատակով: Այս ամենը տրամադրվում է յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո:
3
Ստանում եք մասնագիտական սպասարկում
Մեր փորձագետները դասընթացի ամբողջ ընթացքում օգնում են Ձեզ համակարգել գիտելիքները և ուղղել սխալները:
4
Կազմում և պաշտպանում եք դիպլոմային աշխատանք
Դիպլոմային աշխատանքը բաղկացած է ՄՌԿ հիմնական գործընթացների մշակման ՊՐԱԿՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՑ:
ՈՐՈՇ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,
ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է
SSB ACADEMY-ԻՆ

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏՐՎԻ ԱՆՑՆԵԼ

ՊՐԱԿՏԻԿԱ


Քննության և դիպլոմային աշխատանքի միջինացված գնահատականը եթե 100-ից կազմում է 90 միավոր, տվյալ ուսանողը համարվում է լավագույն ուսանող, իսկ մենք բոլոր լավագույն ուսանողներին, ովքեր ցանկանում են, դասընթացի ավարտից հետո ուղղորդում ենք մեր գործընկեր՝ ՀՀ լավագույն ընկերություններ, անցնելու երկամսյա պրակտիկա:


ՄԵՐ HR ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԸ ԿԱՆՑԿԱՑՆԵՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Դասընթացի ավարտին մեր HR փորձագետները մասնակիցների հետ կանցկացնեն խորհրդատվություններ, որոնք կօգնեն Ձեզ ՄՌԿ ոլորտում աշխատանք գտնելու և տվյալ աշխատանքում հնարավորինս արագ զարգանալու հարցում:


ՄԵՐ ԲԻԶՆԵՍ ԽՈՐՀԴԱՏՈՒՆԵՐԸ ԿԱՆՑԿԱՑՆԵՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՄեր բիզնես խորհրդատուները դասընթացի ավարտին կանցկացնեն բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման խորհրդատվություն, որը մասնակիցներին կօգնի կազմակերպել առավել հաջող բիզնես գործընթացներ:

ՈՐՈՇ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,
ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է
SSB ACADEMY-ԻՆ

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏՐՎԻ ԱՆՑՆԵԼ ԵՐԿԱՄՍՅԱ ՊՐԱԿՏԻԿԱ


Քննության և դիպլոմային աշխատանքի միջինացված գնահատականը եթե 100-ից կազմում է 90 միավոր, տվյալ ուսանողը համարվում է լավագույն ուսանող, իսկ մենք բոլոր լավագույն ուսանողներին, ովքեր ցանկանում են, դասընթացի ավարտից հետո ուղղորդում ենք մեր գործընկեր՝ ՀՀ լավագույն ընկերություններ, անցնելու երկամսյա պրակտիկա:


ՄԵՐ HR ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԸ ԿԱՆՑԿԱՑՆԵՆ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Դասընթացի ավարտին մեր HR փորձագետները մասնակիցների հետ կանցկացնեն խորհրդատվություններ, որոնք կօգնեն Ձեզ ՄՌԿ ոլորտում աշխատանք գտնելու և տվյալ աշխատանքում հնարավորինս արագ զարգանալու հարցում:

ՄԵՐ ԲԻԶՆԵՍ ԽՈՐՀԴԱՏՈՒՆԵՐԸ ԿԱՆՑԿԱՑՆԵՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Մեր բիզնես խորհրդատուները դասընթացի ավարտին կանցկացնեն բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման խորհրդատվություն, որը մասնակիցներին կօգնի կազմակերպել առավել հաջող բիզնես գործընթացներ:

Ստացեք դասընթացի ամբողջական ծրագիրը և խորհրդատվություն դասընթացի վերաբերյալ
Մենք գիտենք, թե որքան դժվար է ձեռք բերել նոր մասնագիտություն և դրանից բխող նոր հմտություններ և գիտելիքներ, ուստի ուսումնառության ամբողջ ընթացքում մեր փորձագետները կօգնեն Ձեզ բոլոր մասնագիտական հարցերով, որում դուք կդժվարանաք ❤️
ՄԵՆԹՈՐՆԵՐ
Դասընթացի թրեյներները և SSB Academy-ի փորձագետները կօգնեն Ձեզ ուղղել մասնագիտական սխալները, հարցերի և խնդիրների դեպքում կաջակցեն, կօգնեն և կուղղորդեն Ձեզ, կկիսվեն լայֆհաքերով և օգտակար նյութերով:
Փակ չատում դուք հնարավորություն կունենաք քննարկել ուսումը, կիսվել Ձեր փորձառությամբ և այլ օգտակար նյութերով մասնակից այլ ուսանողների հետ։
HRM ՓՈՐՁԱԳԵՏ, ԹՐԵՅՆԵՐ
ԳԼԽԱՎՈՐ ԹՐԵՅՆԵՐ
Լիլիթ Պապիկյանը հանդիսանում է HRM փորձագետ և խորհրդատու, իրականացնում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման, տաղանդների ներգրավվման և զարգացման խորհրդատվություն, կատարում է տարբեր ոլորտների կազմակերպությունների ռազմավարությունների մշակում:

Լիլիթն ունի ավելի քան 10 տարիների աշխատանքային փորձ, համագործակցել է 95+ ընկերությունների հետ:

Անցկացրել է բազմաթիվ կորպորատիվ և անհատական թրեյնինգներ հայաստանյան և միջազգային ընկերություններում: SSB Academy-ի շրջանակներում Լիլիթը ունեցել է ավելի քան 300 ուսանող:

Այս պահին Լիլիթը հանդիսանում է DataArt ՏՏ ընկերության People Partner Manager-ը:
ՁԵՐ CV-Ն ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՍՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ Եւ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ՄԻՋԻՆՈՒՄ
ըստ staff.am
351․000 ՀՀ ԴՐԱՄ
Մասնագիտական ​​հմտություններ.
Ներքին HRM համակարգի ընդհանուր կառավարում
HRM գործընթացների պլանավորում, վերահսկում և իրականացում
HRM հիմնական տեղեկատվական գործիքներ
HRM քաղաքականության մշակում, փոփոխում
Էթիկայի ուղեցույցի մշակում, փոփոխում
Կորպորատիվ մշակույթի մշակում, փոփոխում
HRM մարքեթինգ
HR վերլուծություններ
Աշխատակիցների հավաքագրում
Աշխատակիցների ադապտացիա
Անձնակազմի գնահատում և զարգացում
Տաղանդների կառավարում
Կոնֆլիկտների կառավարում
Կադրային գործ, այդ թվում փաստաթղթերի մշակում, փոփոխում, լուծարում
Ներքին կանոնակարգերի մշակում, փոփոխում
Կատարողականի կառավարում
Հաշվետվությունների պատրաստում
Հաստատում է, որ ավարտել եք դասընթացը, ներկայացնում է Ձեր որակավորումը և դառնում է լրացուցիչ փաստարկ աշխատանքի դիմելու ժամանակ:
ԴԻՊԼՈՄ
ՁԵՐ CV-Ն ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՍՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ Եւ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ՄԻՋԻՆՈՒՄ
ըստ staff.am
351․000 ՀՀ ԴՐԱՄ
Մասնագիտական ​​հմտություններ.
Ներքին HRM համակարգի ընդհանուր կառավարում
HRM գործընթացների պլանավորում, վերահսկում և իրականացում
HRM հիմնական տեղեկատվական գործիքներ
HRM քաղաքականության մշակում, փոփոխում
Էթիկայի ուղեցույցի մշակում, փոփոխում
Կորպորատիվ մշակույթի մշակում, փոփոխում
HRM մարքեթինգ
HR վերլուծություններ
Աշխատակիցների հավաքագրում
Աշխատակիցների ադապտացիա
Անձնակազմի գնահատում և զարգացում
Տաղանդների կառավարում
Կոնֆիլիկտների կառավարում
Կադրային գործ, այդ թվում փաստաթղթերի մշակում, փոփոխում, լուծարում
Ներքին կանոնակարգերի մշակում, փոփոխում
Կատարողականի կառավարում
Հաշվետվությունների պատրաստւոմ
Հաստատում է, որ ավարտել եք դասընթացը, ներկայացնում է Ձեր որակավորումը և դառնում է լրացուցիչ փաստարկ աշխատանքի դիմելու ժամանակ:
ԴԻՊԼՈՄ
ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Ես չունեմ որևէ փորձ HRM-ում, ինձ մոտ կստացվի՞

Իհարկե, դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պլանավորում են կամ նոր են սկսում աշխատել HRM ոլորտում, կամ ունեն որոշակի բայց ոչ խորքային փորձ և գիտելիքներ: Դուք կսովորեք ամենը 0-ից մինչ պրոֆեսիոնալ մակարդակ, ամբողջությամբ տիրապետելով բոլոր անհրաժեշտ գիտելիքներին, հմտություններին և գործիքներին: Փորձառու թրեյներները, խոսնակները և SSB Academy-ի փորձագետները կօգնեն և կվերահսկեն Ձեր առաջընթացը դասընթացի ամբողջ ընթացքում: Դասընթացի ավարտին դուք կտիրապատեք HRM-ի և կադրային գործի ամբողջական հմտություններին և գիտելիքներին, որակավորումը՝ HRM և կադրային գործի մասնագետ:

Արդյո՞ք դասընթացի գրաֆիկը կարող եմ հարմարեցնել աշխատանքիս հետ

Հանդիպումները շաբաթական 2 անգամ են, յուրաքանչյուր երկուշաբթի և չորեքշաբթի օրերին, երեկոյան 19:00-21:00, սակայն տվյալ դասընթացի ավարտից հետո առավելագույնը 24 ժամերի ընթացքում Ձեզ հասանելի է դառնում տվյալ դասընթացի ձայնագրությունը ինչպես նաև դասընթացին վերաբերվող բոլոր նյութերը և տնային հանձնարարությունները: Ուստի դուք կարող եք աշխատել Ձեզ հարմար ժամանակ, սակայն անհրաժեշտ է պահել դասընթացի ընդհանուր տեմպերը և հիմնական վերջնաժամկետները, հակառակ դեպքում մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր արդյունավետության համար: Միևնույն ժամանակ ցանկանում ենք նշել, որ մենք դասընթացը կազմակերպել ենք այնպես, որ այն կկարողանաք համատեղել աշխատանքի, ուսման և անձնական կյանքի հետ:

Շաբաթական քանի՞ ժամ միջինում պետք է տրամադրեմ դասընթացը ամբողությամբ յուրացնելու համար

Ամեն ինչ կախված է Ձեզանից, սակայն դասընթացի հիմնական հանդիպումները շաբաթական մոտ 4 ժամ են, միջինում ևս 2 ժամ կպահանջվի հավելյալ նյութերը ուսումնասիրելու և տնային աշխատանքները կատարելու համար:

Դասընթացի ընթացքում կկարողանա՞մ շփվել թրեյներների և խոսնակների հետ

Դասընթացի ուղիղ եթերների ընթացքում դուք ունեք հնարավորություն ուղիղ շփվելու թրեյներների և խոսնակների հետ, բուն դասաժամից դուրս դուք կարող եք Ձեր բոլոր հարցերը և խնդիրները ուղղել SSB Academy-ի փորձագետներին հեռախոսզանգի, տեսազանգի, ինչպես նաև Telegram չատի և Facebook Messenger-ի միջոցով՝ ստանալով ամբողջական սպասարկում:

Վարձավճարի վճարման ի՞նչ հարմար տարբերակներ են առկա

Մինչև հունվարի 1-ը կանխավճար կատարելու դեպքում դուք դասընթացը կարող եք ձեռք բերել 47,000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ վարձավճարով 57,000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ-ի փոխարեն, իսկ եթե կատարեք ամբողջական վճարումը դասընթացը կարժենա 168,000 ՀՀ ԴՐԱՄ 188,000 ՀՀ ԴՐԱՄԻ փոխարեն ամբողջ 4 ամիսների համար:
ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Ես չունեմ որևէ փորձ HRM-ում, ինձ մոտ կստացվի՞

Իհարկե, դասընթացը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պլանավորում են կամ նոր են սկսում աշխատել HRM ոլորտում, կամ ունեն որոշակի բայց ոչ խորքային փորձ և գիտելիքներ: Դուք կսովորեք ամենը 0-ից մինչ պրոֆեսիոնալ մակարդակ, ամբողջությամբ տիրապետելով բոլոր անհրաժեշտ գիտելիքներին, հմտություններին և գործիքներին: Փորձառու թրեյներները, խոսնակները և SSB Academy-ի փորձագետները կօգնեն և կվերահսկեն Ձեր առաջընթացը դասընթացի ամբողջ ընթացքում: Դասընթացի ավարտին դուք կտիրապատեք HRM-ի և կադրային գործի ամբողջական հմտություններին և գիտելիքներին, որակավորումը՝ HRM և կադրային գործի մասնագետ:

Արդյո՞ք դասընթացի գրաֆիկը կարող եմ հարմարեցնել աշխատանքիս հետ

Հանդիպումները շաբաթական 2 անգամ են, յուրաքանչյուր երկուշաբթի և չորեքշաբթի օրերին, երեկոյան 19:00-21:00, սակայն տվյալ դասընթացի ավարտից հետո առավելագույնը 24 ժամերի ընթացքում Ձեզ հասանելի է դառնում տվյալ դասընթացի ձայնագրությունը ինչպես նաև դասընթացին վերաբերվող բոլոր նյութերը և տնային հանձնարարությունները: Ուստի դուք կարող եք աշխատել Ձեզ հարմար ժամանակ, սակայն անհրաժեշտ է պահել դասընթացի ընդհանուր տեմպերը և հիմնական վերջնաժամկետները, հակառակ դեպքում մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր արդյունավետության համար: Միևնույն ժամանակ ցանկանում ենք նշել, որ մենք դասընթացը կազմակերպել ենք այնպես, որ այն կկարողանաք համատեղել աշխատանքի, ուսման և անձնական կյանքի հետ:

Շաբաթական քանի՞ ժամ միջինում պետք է տրամադրեմ դասընթացը ամբողությամբ յուրացնելու համար

Ամեն ինչ կախված է Ձեզանից, սակայն դասընթացի հիմնական հանդիպումները շաբաթական մոտ 4 ժամ են, միջինում ևս 2 ժամ կպահանջվի հավելյալ նյութերը ուսումնասիրելու և տնային աշխատանքները կատարելու համար:

Դասընթացի ընթացքում կկարողանա՞մ շփվել թրեյներների հետ

Դասընթացի ուղիղ եթերների ընթացքում դուք ունեք հնարավորություն ուղիղ շփվելու թրեյներների և խոսնակների հետ, բուն դասաժամից դուրս դուք կարող եք Ձեր բոլոր հարցերը և խնդիրները ուղղել SSB Academy-ի փորձագետներին հեռախոսզանգի, տեսազանգի, ինչպես նաև Telegram չատի և Facebook Messenger-ի միջոցով՝ ստանալով ամբողջական սպասարկում:

Վարձավճարի վճարման ի՞նչ հարմար տարբերակներ են առկա

Մինչև հունվարի 1-ը կանխավճար կատարելու դեպքում դուք դասընթացը կարող եք ձեռք բերել 47,000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ վարձավճարով 57,000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ-ի փոխարեն, իսկ եթե կատարեք ամբողջական վճարումը դասընթացը կարժենա 168,000 ՀՀ ԴՐԱՄ 188,000 ՀՀ ԴՐԱՄԻ փոխարեն ամբողջ 4 ամիսների համար:
17% ԻՋԵՎԱԾ ԳԻՆ
ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԸ
ՄԵԿՆԱՐԿԸ: 7 փետրվար
ԱԶԱՏ ՏԵՂԵՐ: 17
ՎՃԱՐՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԱՄՍԱԿԱՆ
ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ
47000
57000
ՆԱԽԱԳՐԱՆՑՎԵ՛Ք ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ, ՍՏԱՑԵ՛Ք ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ
ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ
57000
ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ
47000
ՎՃԱՐՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԱՄՍԱԿԱՆ
ՄԵԿՆԱՐԿԸ: 7 փետրվար
ԱԶԱՏ ՏԵՂԵՐ: 17
ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԸ
17% ԻՋԵՎԱԾ ԳԻՆ
ՆԱԽԱԳՐԱՆՑՎԵ՛Ք ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ, ՍՏԱՑԵ՛Ք ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԿԱՊ
  • ՀԱՍՑԵ՝ ք․ Երևան, Ազատության պողոտա, 27 շենք, Երազ բիզնես կենտրոն 8-րդ հարկ, 803 սենյակ
  • ՀԵՌ․ ՀԱՄԱՐ՝ +374 15 777 111
  • +374 95 11 62 11 (Whatsapp, Viber, Telegram)
  • ԷԼ․ ՀԱՍՑԵ՝ support@ssbacademy.am

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ՝

խորհրդատվական բաժին՝ երկ-ուրբաթ 9։30-18։30, շբթ․՝ 10:00-14:00
սպասարկման բաժին՝ երկ-ուրբաթ 10։00-17։30, շբթ․՝ 10:00-14:30

չենք աշխատում տոն և հիշատակի օրերին, կամ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հատուկ դեպքերում: