ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԵՎ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հրապարակային պայմանագիր
Թարմացվել է 01.03․2024թ.-ին, Երևանի ժամանակով՝ 17:00


1. Հիմնական պայմաններ

ԱՁ Տարոն Պապիկյանը, ով գործունեություն է իրականացնում SSB Academy ապրանքանիշի ներքո (այսուհետ՝ SSB Academy), համագործակցելով մասնագետների, փորձագետների, իրավաբանական, ֆիզիկական կամ այլ անձանց հետ, կազմակերպում և/կամ իրականացնում է առցանց կամ օֆֆլայն դասընթացներ, միջոցառումներ, վեբինարներ, վարպետության դասեր, մասնագիտական քննարկումներ www.ssbacademy.am կայքի և դրան կից 3-րդ հարթակների (օրինակ՝ go.ssbacademy.am հարթակի) միջոցով (այսուհետ՝ կայք) կամ օֆֆլայն ձևաչափով։

Ssbacademy.am և go.ssbacademy.am կայքերը առցանց հարթակներ են, որտեղ ներկայացվում կամ մատուցվում են տարատեսակ դասընթացներ, միջոցառումներ, վեբինարներ, վարպետության դասեր, մասնագիտական քննարկումներ և այլ կրթական նյութեր կամ ապրանքեր, միևնույն ժամանակ SSB Academy ապրանքանիշի ներքո ընկերությունը մատուցում է օֆֆլայն ձևաչափով դասընթացներ, միջոցառումներ, վարպետության դասեր, մասնագիտական քննարկումներ և այլ կրթական նյութեր կամ ապրանքեր:

SSB Academy-ին կարող է օգտագործել նաև այլ հարթակներ իր կողմից մատուցվող ծառայությունների կամ ապրանքների ներկայացման, կազմակերպման, մատակարարման կամ հաճախորդների համար SSB Academy-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների ամբողջական օգտագործելիությունը ապահովելու նպատակով: Այդ հարթակների որոշ օրինակներ են՝ ZOOM հավելվածը, Telegram-յան խմբեր, ալիքներ, բոտեր, Facebook-յան էջեր, խմբեր, անձնական հաշիվներ, YouTube-յան ալիքներ, Instagram-յան ինչպես անձնական այնպես էլ բիզնես էջեր և նմանատիպ այլ հարթակներ:

Վերոնշյալ նպատակներով կամ դրանցից բխող այլ նպատակներով օգտագործվող հարթակներում առկա միջոցները, որոնք կառավարվում են SSB Academy-ի կողմից ըստ սահմանված և դրանից բխող նպատակներով պատկանում են SSB Academy-ին, սակայն ընկերությունը դրանց համար կրում է սահմանափակ պատասխանատվություն, որն էլ իր հերթին բխում է յուրաքանչյուր հարթակի ընդհանուր պայմաններից, դրույթներից և գաղտնիության քաղաքականությունից:

Ավելին SSB Academy-ի մասին կարող եք կարդալ այստեղ:

Խնդրում ենք ծանոթանալ սույն պայմաններին։ Այս պայմանները կարգավորում են Ձեր հարաբերությունները SSB Academy-ի և ընկերության անվան տակ գործող այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց հետ, ովքեր ընկերության անվան տակ անցկացնում կամ ներկայացնում են տարատեսակ միջոցառումներ, վարպետության դասեր, մասնագիտական քննարկումներ և այլ կրթական նյութեր։

Զգուշացնում ենք, որ SSB Academy-ի և իր ուսանողների, գործընկերների կամ այլ ձևաչափով համագործակցության մեջ մտած սուբյեկտների և օբյեկտների հետ հարաբերությունները կարգավորվում են բացառապես սույն պայմանագրով: Տվյալ պայմանագրային կետերին ծանոթ չլինելը չի ենթադրում տվյալ պայմանգրում նշված պարտավորություններից և պատասխանատվությունից ազատում:

Տեղեկացնում ենք, որ սա կլինի պարտավորեցնող համաձայնագիր Ձեր և SSB Academy-ի միջև: Որը ենթադրում է ընկերության որևէ ծառայությունների կամ ապրանքի համար ssbacademy.am կայքում կամ դրան կից/պատկանող այլ հարթակներում, ռեսուրսներում, հեռախոսզանգի, տեսազանգի, ֆիզիկական հանդիպման միջոցով ՆԱԽԱԳՐԱՆՑՄԱՆ կամ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ընթացում «Համաձայն եմ ծառայությունների մատուցման պայմաններին», «Համաձայն ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմանագրին եւ գաղտնիության քաղաքականությանը», «Համաձայն եմ կանոններին» կամ վերոնշյալ միտքը կրող սակայն այլ ձևակերպում ունեցող կոճակը սեղմելուց կամ նմանատիպ այլ գործողոթյուն կատարելուց, ծառայությունների կամ ապրանքների ստացման համար այլ ձևաչափով համաձայնույթյուն տալուց կամ առաջարկվող ծառայությունների կամ ապրանքներից որևէ մեկի համար կանխավճար, մասնակի վճար կամ ամբողջական վճարում կատարելուց անմիջապես հետո (այսուհետև` գրանցում): Եթե ​​համաձայն չեք այս պայմաններին, խնդրում ենք դադարեցնել գրանցումը, ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների կամ ապրանքների օգտագործումը կամ չեղարկել այն ըստ այս պայմանագրում նշված ընթացակարգի:

Տեղեկացնում ենք, որ սույն Պայմանները ժամանակ առ ժամանակ կարող են մասամբ կամ ամբողջությամբ փոփոխվել SSB Academy-ի հայեցողությամբ: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում սույն Պայմաններում ցանկացած փոփոխության մասին Ձեզ ծանուցելու համար, և Ձեր պարտավորությունն է ժամանակ առ ժամանակ ստուգել և կարդալ Պայմանները: Փաստաթղթում կա փոփոխություն կատարելու ամսաթվի վերաբերյալ նշում, որպեսզի այն հիմք հանդիսանա փաստաթղթի վերջին փոփոխությունների մասին տեղեկանալու համար:

2. Պայմանագրում օգտագործված հիմնական հասկացությունները

Հրապարակային պայմանագիր՝ SSB Academy-ի, իր Հաճախորդի կամ այլ ձևաչափով հանդես եկող գորընկերների միջև կնքվող պայմանագիր, որը վերաբերվում է ինչպես օֆֆլայն այնպես էլ օնլայն ձևաչափով՝ Կայքի կամ դրանց կից այլ հարթակների միջոցով, SSB Academy-ի կողմից առցանց, օֆֆլայն, տեսաձայնագրությունների կամ այլ նյութերի ձևաչափով կազմակերպվող, մատակարարվող և անցկացվող դասընթացների, միջոցառումների, վեբինարների, վարպետության դասերի, մասնագիտական քննարկումների կամ այլ ծառայություններ և ապրանքների ձեռքբերմանը կամ մասնակցությանը, կամ Կայքի ցանկացած ձևաչաձով տրամադրվող ցանկացած նյութերի օգտագործանը, որի համար հաճախորդը կատարում է վճարում կամ չի կատարում վճարում, եթե կա այդպիսի պայման:

Օգտագործող, Օգտատեր կամ Հաճախորդ՝ (այսուհետ՝ «Դուք», «Ձեզ», «Ձեր») ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, ԱՁ, այդ թվում ՀՀ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ ֆիզակական կամ իրավաբանական անձ, ԱՁ, որը SSB Academy-ի հետ կնքել է Պայմանագիր, այդ թվում ցանկացած ձևաչափով համաձայնություն է տվել ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԳՐԻՆ դասընթացների, միջոցառումների, վեբինարների, վարպետության դասերի, մասնագիտական քննարկումների մասնակցության, կամ այլ ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման, Կայքի, ցանկացած ձևաչափով տրամադրվող ցանկացած նյութերի օգտագործման, SSB Academy-ի կողմից նախապես հայտարարված և սահմանված պայմանների ու կանոնների համաձայն ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարումներ կատարելու վերաբերյալ կամ դրանք անվճար օգտագործելու վերաբերյալ, եթե կա այդպիսի պայման:

Գործընկեր կամ Ծառայություններ մատուցող անձ՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, ԱՁ, ով SSB Academy-ի հետ կնքել է պայմանագիր վաճառվող ապրանքների և/կամ կատարվող աշխատանքների և/կամ մատուցվող ծառայությունների դիմաց:

SSB Academy (այսուհետ նաև՝ «Մենք», «Մեր»)՝ առցանց ինչպես նաև օֆֆլայն ձևաչափով հանդես եկող հարթակ, ապրանքանիշ, որն առաջարկանում է կրթական Ապրանքներ և/կամ Ծառայություններ, որի համար կարող է օգտագործել նաև 3-րդ հարթակ, օրինակ՝ go.ssbacademy.am հարթակը:

Կայք` SSB Academy-ի կողմից առաջարկվող Ծառայությունները և/կամ Ապրանքները ներկայացնող համացանցային կայք, որը գրանցված է ssbacademy.am դոմենային հասցեով, կայքը կարող է ունենալ ենթադոմեններ, կամ այլ անուն կրող դոմեններից վերահասցեավորումներ, օրինակ՝ go.ssbacademy.am:

Հարթակ՝ Առցանց կամ օֆֆլայն ձևաչափով հանդես եկող միջվայր, որի շրջանակներում Դուք գրանցվում, վճարում և ցանկացած ձևաչափով օգտվում եք SSB Academy-ի կողմից առաջարկվող ծառայություններից և ապրանքներից։ SSB Academy-ին կարող է օգտագործել նաև հարթակներ իր կողմից մատուցվող ծառայությունների կամ ապրանքների ներկայացման, կազմակերպման, մատակարարման կամ հաճախորդների համար SSB Academy-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների ամբողջական օգտագործելիությունը ապահովելու նպատակով: Այդ հարթակների որոշ օրինակներ են՝ ZOOM հավելվածը, Telegram-յան խմբեր, ալիքներ, բոտեր, Facebook-յան էջեր, խմբեր, անձնական հաշիվներ, YouTube-յան ալիքներ, Instagram-յան ինչպես անձնական այնպես էլ բիզնես էջեր և նմանատիպ այլ հարթակներ:

Ակցիա, հատուկ առաջարկ, զեղչ կամ հատուկ պայման` SSB Academy-ի կողմից անցկացվող միջոցառում, որն ուղղված է առաջարկվող Ապրանքների և/կամ Ծառայությունների իրացմանը, որի ժամանակ զեղչվում կամ այլ հատուկ պայմաններով են մատուցվում որոշակի ծառայություններ, ապրանքատեսակներ, աշխատանքների կամ ծառայությունների մատուցման արժեքներ: Հատուկ առաջարկները ունեն ավարտի ժամկետ և հանդիսանում են կրթական ծրագրերի և մեր կողմից մատուցվող ծառայությունների բաղկացուցիչ մաս։

Ակցիայի, հատուկ առաջարկի, զեղչ կամ հատուկ պայմանների անցկացման ժամանակաշրջան՝ ժամանակաշրջան, որի ընթացքում SSB Academy-ին Օգտատերերին հատուկ պայմաններով Ապրանքներ և/կամ Ծառայություններ ձեռք բերելու հնարավորություն է ընձեռում:

Վճարում` Օգտատերերի կողմից դրամական պարտավորության կամ այլ վճարման կատարում:

Անձնական տվյալ՝ Ձեզ վերաբերող ցանկացած տվյալ կամ տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նույնականացնել Ձեր ինքնությունը: Մշակման ենթակա տվյալների ցանկը ներառում է Ձեր կողմից տրամադրված և հանրամատչելի կամ բաց աղբյուրներից ձեռք բերված անձնական տվյալները:

Անձնական տվյալների մշակում՝ ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների խումբ, որը կապված է Անձնական տվյալները հավաքելու, ամրագրելու, մուտքագրելու, համակարգելու, կազմակերպելու, կուտակելու, պահպանելու (մասնավորապես` SSB Academy-ի կողմից օգտագործվող ծրագրային ապահովումներում, վարվող հաշվետվություններում, զեկույցներում և այլ տվյալների բազաներում), փոփոխելու (թարմացում կամ վերափոխում), արտածելու, օգտագործելու, ապանձնավորելու, արգելափակելու, հեռացնելու, ջնջելու, ոչնչացնելու, ուղեփակելու, վերականգնելու, ուղղելու, ինչպես նաև ցանկացած եղանակով փոխանցելու (տարածում, հասանելիության ապահովում) հետ` անկախ իրականացման ձևից և եղանակից, այդ թվում՝ ավտոմատացված, մեխանիկական, համակցված, տեխնիկանական ցանկացած միջոցների կիրառմամբ կամ առանց դրանց:

Մտավոր սեփականություն կամ ՄՍ՝ ցանկացած մտավոր սեփականություն՝ գրանցված կամ չգրանցված, պատկանող կամ այլ կերպ սեփականատիրոջ տնօրինության տակ գտնվող, ներառյալ բոլոր հեղինակային իրավունքները, արտոնագրերը, արտոնագրային իրավունքները, առևտրային նշանները, արդյունաբերական նմուշները, որոնք հանդիսանում են սեփականություն:

Սեփականատեր՝ Տարոն Պապիկյան ԱՁ, ՀՎՀՀ 25339126։

3. Գրանցում

Մեր Ծառայություններից/Ապրանքներից օգտվելու համար որոշ դեպքերում Դուք պարտավորվում եք գրանցվել Կայքում ըստ սահմանած հրահանգների, իսկ որոշ դեպքերում, երբ կլինի համապատասխան հայտարարություն, դիմում կամ ծանուցում Մեր կողմից, Մեր ծառայություններից/ապրանքներից օգտվելու համար դուք կպարտավորվեք Ձեր տվյալները մեզ փոխանցել մեր կողմից սահմանած այլ ձևաչափով՝ օրինակ՝ մեր Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերին՝ https://www.facebook.com/SSBAcademyOnline, https://www.instagram.com/ssbacademy.am, ընկերության կողմից սահմանված էլ հասցեներին՝ support@ssbacademy.am, presentation@ssbacademy.am, կամ +37415777111, +37495116211․ +37499116211 հեռ․ համարներով ընկերության համապատասխան բաժնի աշխատակցին հեռախոսզրույցի ընթացքում կամ նամակագրություն իրականացնող հավելվածների միջոցով (Whatsapp, Viber, Telegram և այլն) որոշ դեպքերում ֆիզիկական հաղորդակցության կամ մեր կողմից սահմանված հաղորդակցության այլ ուղիների միջոցով, օրինակ՝ Telegram-յան աջակցման կենտրոնին՝ https://t.me/ssbacademysupportbot։ Տվյալները համարվում են փոխանցված երբ դուք մեր կողմից ստանում եք գրավոր կամ բանավոր հաստատում այդ թվում ավտոմատ եղանակով:

Կայքում գրանցումն ավարտելուց հետո Դուք կունենաք Ձեր սեփական հաշիվը և կկարողանաք օգտվել կայքում տեղադրված ծառայություններից կամ ապրանքներից սահմանված ընթացակարգով: Օգտահաշիվ ստեղծելու ընթացակարգը փոխանցվում է յուրաքանչյուր հաճախորդին վճարումը կատարելուց հետո 365 օրերի ընթացքում, սակայն ոչ ուշ քան ծառայությունների կամ ապրանքների մատուցման մեկնարկից հաջորդող 30 օրերի ընթացքում: Այդ ժամկետը սահմանվում է Ձեր և Մեր ընկերության աշխատակցի հետ մեր Facebook-յան, Instagram-յան էջերով, Telegram-յան աջակցման կենտրոնում, էլ հասցեներով, հեռոխազանգի, ֆիզիկական հանդիպման կամ մեր կողմից սահմանված հաղորդակցության այլ ուղիների միջոցով, իսկ որոշ դեպքերում Կայքում կամ տվյալ ապրանքի/ծառայության նկարագրում:

Ձեր հաշիվը գրանցելիս Դուք պետք է տրամադրեք ճշգրիտ և ամբողջական տվյալներ և տեղեկատվություն և պատասխանատվություն եք կրում տրամադրված տեղեկատվության համար։

Այլ ձևաչափով մեր ծառայություններից կամ ապրանքներից օգտվելու համար մեր կողմից սահմանված ցանկացած այլ ձևաչափով Դուք պետք է տրամադրեք ճշգրիտ և ամբողջական տվյալներ և տեղեկատվություն և պատասխանատվություն եք կրում տրամադրված տեղեկատվության համար։

Կայքում գրանցվելու դեպքում Դուք պարտավորվում եք գաղտնի պահել Ձեր գաղտնաբառը, եթե այն առկա է, դուք իրավունք չունեք այն փոխանցել 3-րդ կողմին: Մենք պատասխանատվություն չենք կրի, եթե բացի Ձեզանից որևէ մեկը օգտագործի Ձեր գաղտնաբառը, սակայն Ձեր այդ քայլը կարող է համարվել մեր ընկերության հեղինակային իրավունքների խախտում, որը ՀՀ օրենքով ենթադրում է պատասխանատվություն, նման դեպքում Մենք իրավասու ենք ամբողջովին արգելափակել և այլևս չվերականգնել Ձեր մուտքը դեպի Ձեր օգտահաշիվ, կիրառել տուգանքներ:

Եթե Ձեր անձնական հաշվի որևէ չարտոնված օգտագործում է եղել, ապա Դուք պետք է տեղեկացնեք մեզ նման իրադարձության /դեպքի մասին, մեզ հետ կապ հաստատելով այս հեռ. համարներով` +37415777111 / +37495116211 կամ էլ. հասցեի՝ support@ssbacademy.am միջոցով, այս դեպքում նախ անհրաժեշտ է ներկայանալ և տրամադրել Ձեր մասին ամբողջական տվյալներ, այն է՝ անուն, ազգանուն, հեռ համար, էլ հասցե, խմբի/դասընթացի անուն և վերջինիս մեկնարկի ամսաթիվ, որից հետո պետք է մանրամասն նկարագրեք դեպքը, իսկ դրանից հետո դուք Մեր կողմից կստանաք համապատասխան հրահանգները կամ ուղղորդումները, որը պարտավորվում եք կատարել Ձեր անձնական տվյալների և Մեր ընկերության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով, ցանկացած այլ դեպքում Մենք իրավասու ենք ամբողջովին արգելափակել և այլևս չվերականգնել Ձեր մուտքը դեպի Ձեր օգտահաշիվ, կիրառել տուգանքներ:

Օֆֆլայն ձևաչափով մատուցվող ծառայությունների դեպքում, եթե դուք չունեք համապատասխան պայմանագիր Մեզ հետ կամ այլ ձևաչափով համաձայնություն դուք իրավունք չունեք ծառայությունների մատուցման ընթացքը տեսաձայնագրել, եթե տեսաձայնագրությունը տևում է ավելի քան 1 րոպե, կամ ձայնագրել, եթե այն տևում ավելի քան 1 րոպե, լուսանկարել, եթե լուսանկարների քանակը գերազանցում է 5-ը։

Մենք իրավունք ունենք չեղյալ համարելու, դադարեցնելու, մերժելու ծառայությունը կամ գրանցումը, չեղյալ համարելու գնումը կամ այլ կերպ սահմանափակելու Ձեր մուտքը Ձեր հաշիվ՝ Մեր հայեցողությամբ:

4. Վճարում և չեղարկում

Յուրաքանչյուր Ծառայության և/կամ Ապրանքի կամ դրանց խմբի գինը տեղադրված է Կայքում, կամ մեր Facebook-յան Instagram-յան էջերում կամ ըստ մեր հայեցողության այլ հարթակներում, որոշ դեպքերում գնի մասին տեղեկատվությունը Ձեզ կփոխանցվի էլ նամակի, հեռախոսզանգի կամ մեր կողմից սահմանված հաղորդակցության այլ ուղու միջոցով։

Կայքում կամ այլ ձևաչափով սահմանված գինը ծառայությունների/ապրանքի մատուցման/տրամադրման ընթացքում փոփոխության ենթակա չէ և տվյալ պայմանագրում որևէ այլ փոփոխություն կատարելու դեպքում չի կարող փոխվել այս կետը։ Ծառայությունների գինը կարող են փոխվել յուրաքանչյուր այլ խմբի, նախագծի, ծառայությունների կամ ապրանքի մատուցման սկզբի համար, հնարավոր է սահմանվեն ծառայությունների արժեքի աճի կամ նվազման ժամկետներ մինչև ապրանքի կամ ծառայության մատուցումը, սակայն սա երբեք չի վերաբերվի սահմանված գնով ծառայությունը կամ ապրանքը ձեռք բերած հաճախորդին:

Վճարում իրականացնելու համար Դուք պետք է նշեք Ձեր բանկային քարտի, որոշ դեպքերում բանկային հաշվեհամարի կամ առցանց դրամապանակի ճիշտ տվյալները, ինչպես նաև Ձեր այն հեռախոսահամարի, իսկ որոշ դեպքերում էլ հասցեի, կամ ըստ պահանջի Ձեր անձնական այլ ճիշտ տվյալները, որով գրանցվել եք Ծառայությունը և/կամ Ապրանքը Ձեռք բերելու նպատակով, որպեսզի կարողանաք վճարել Ծառայությունների և/կամ Ապրանքի համար:

Վճարումը կատարվում է Կայքում գործող առցանց վճարային համակարգով, «Telcell» , «EasyPay», «IDram» տերմինալների, նույնանուն հեռախոսային հավելվածների, բանկային կամ միջազգային փոխանցումների միջոցով:

Վճարման բոլոր դեպքերում պետք է ճշգրիտ լրացնեք պահանջվող տվյալները, օրինակ՝ Ձեր հեռախոսահամարը, էլ հասցեն, անուն/ազգանունը, իսկ իրավաբանական անձանց, ԱՁ-ների դեպքում ընկերության ռեկվիզտիները կամ այլ տվյալները որով գրանցվել կամ ցանկանում եք գրանցվել Ծառայությունները և/կամ Ապրանքը ձեռք բերելու նպատակով, հակառակ դեպքում առաջացած խնդիրների համար Մենք պատասխանատվություն չենք կրում:

Վճարումը կատարելու համար անհրաժեշտ է հետևել հրահանգներին և լրացնել ճիշտ տեղեկատվություն:

Վճարման ցանկացած տարբերակը ընտրելուց և վճարումը կատարելուց հետո դուք պարտավորվում եք payment@ssbacademy.am էլ․ հասցեին կամ +374955116211 հեռ․ համարով գործող Whatsapp հավելվածին ուղարկել վճարման անդորագիրը:

Տեղեկացնում ենք, որ փոխանցումը կատարելու ժամանակ կարող են խնդիրներ առաջանալ Ձեր բանկային հաշվի և/կամ այլ էլեկտրոնային գործարքներ իրակացնող համակարգի և/կամ դրանց կից, Ձեր հաշվի հետ: Այս դեպքերում Դուք պետք է կապվեք Ձեր բանկի կամ այլ էլեկտրոնային ծառայություններ առաջարկող ընկերության հետ լուծեք խնդիրը և կրկին փորձեք վճարում իրականացնել:

Կայքում կամ մեր կողմից սահմանված այլ ձևաչափով ներկայացված Ծառայությունների և/կամ Ապարանքերի համար նշված գումարը պետք է ստացվի ամբողջությամբ կամ ըստ նշված փուլերի, եթե դրանք առկա են՝ այն դեպքում, երբ Ձեր բանկը կամ վճարահաշվարկային կազմակերպությունը վճարման համար գանձում է որևէ լրացուցիչ գումար, Դուք պարտավորություն եք կրում վճարել նաև միջնորդավճարները կամ տվյալ ընկերությունների կողմից ծառայությունների մատուցման այլ վճարները, եթե դրանք առկա են:

Տեղեկացնում ենք, որ վճարման պահ է համարվում Մեր բանկային հաշվին գումարի փաստացի մուտքագրման և այն մեզ տեսանելի դառնալու պահը։

Մեր կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների մատուցման փաստացի ավարտ է համարվում այն պահը երբ դադարում են Ձեզ հասանելի դառնան տվյալ դասի տեսադասերը և/կամ ուղիղ եթերների տեսաձայնագրությունները և/կամ մասնագիտական աջակցությունը։

Տեսադասերի կամ ուղիղ եթերների ավարտից, սերտիֆիկատների կամ դիպլոմների հանձնումից հետո ուսանողներին դասերը և մասնագիտական սպասարկումը շարունակում են հասանելի մնալ 6-24 ամիս (կախված դասընթացից), այս ժամկետի ավարտից հետո միայն մեր կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունը համարվում է ավարտված և փաստացի մենք պատասխանատվություն ենք կրում սերտիֆիկատները կամ դիպլոմները Ձեզ հանձնելուց հետո ևս 6-24 ամիս Ձեզ համար հասանելի պահել տեսադասերը/ուղիղ եթերների տեսաձայնագրությունները, այլ կրթական նյութերը և մասնագիտական աջակցությունը և դասընթացի արժեքը փաստացի նաև ներառում է սերտիֆիկատների կամ դիպլոմների հանձնումից հետո ուսանողների համար հասանելի պահել տեսադասերը/ուղիղ եթերների տեսաձայնագրությունները, այլ կրթական նյութերը և մասնագիտական աջակցությունը, փաստացի սա մեր կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների բաղկացուցիչ մաս է կազմում և այդ ծառայությունների ավարտի ժամկետը սահմանվում է ըստ այս պայմանի։

Եթե առկա են Ծառայությունների և/կամ Ապրանքի ձեռքբերման ընթացիկ վճարումներ, ապա դա պետք է կատարվի սահմանված օրը և սահմանված ընթացակարգով, որը ներկայացված է Կայքում կամ Մեր կողմից սահմանած այլ ձևաչափով, կոմունիկացիոն ուղիներով, հակառակ դեպքում, սահմանված օրից 48 ժամ անց Մենք իրավասու ենք արգելափակել Ձեր մասնակցությունը տվյալ դասընթացին և վերականգնել Ձեր մասնակցությունը Ձեր կողմից վճարումը կատարելուց հետո, 48 ժամերի ընթացքում, վճարումը ժամկետից 48-72 ժամ անց չկատարելու դեպքում Ձեր մասնակցությունը տվյալ դասընթացին կդադարեցվի և կվերականգվի միայն վճարումը ստանալուց հետո 48 ժամերի ընթացքում:

Եթե որևէ պատճառով Դուք որոշում եք կայացնում դադարեցնել Ծառայությունների և/կամ Ապրանքի մատուցման գործըթանցը Ծառայությունների և/կամ Ապրանքի ձեռբքերումից հետո, ապա

1․ Եթե ծառայությունը մատուցվում է ուղիղ եթերների, դրանց տեսաձայնագրությունների տրամադրման կամ վերջիններիս չտրադրման և այլ նյութերի տրամադրման կամ վերջիններիս չտրամադրման ձևաչափով ապա, ծառայությունների փաստացի մատուցման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է 3700-100000 ՀՀ ԴՐԱՄ վճար ՝ կախված ծառայությունների արժեքից, անկախ նրանից Դուք օգտվել եք տվյալ Ծառայություններից թե ոչ։ Դադարեցման օր է սահմանվում այն օրը երբ դուք մեզ ծանուցել եք դրա մասին և մեր կողմից ստացել եք դասընթացին Ձեր մասնակցության դադարեցումը հաստատող գրավոր կամ բանավոր հաստատում։ Դադարեցման մասին մեզ պետք է ծանուցել +37415777111, +37495116211, +37499116211 հեռ․ համարներով զանգի, Whatsapp նամակագրության կամ support@ssbacademy.am, presentation@ssbacademy.am էլ․ հասցեներին համապատասխան նամակ ուղարկելու միջոցով: Դադարեցումից հետո կատարվում է վերջնահաշվարկ և եթե Ձեր կողմից առկա է պարտք, այն մեզ պետք է վճարեք դադարեցման հաստատումից հետո 48 ժամերի ընթացքում, իսկ եթե մեր կողմից է առկա պարտք, ապա մենք Ձեզ կատարում ենք գումարի ետվերադարձ դադարեցման հաստատումից հետո 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

Միևնույն ժամանակ, եթե դասընթացի տևողությունը գերազանցում է 8 դասը, բայց ավել չէ 24 դասից, ապա 3-րդ դասից սկսած հրաժարվելու դեպքում մեր կողմից գումարի ետվերադարձ չի կատարվում, իսկ եթե ձեր կողմից առկա է պարտավորություն, ապա այն պետք է մարվի 48 ժամերի ընթացքում, եթե դասընթացը գերազանցում է 24 դասը, բայց ավել չէ 100 դասից, ապա 8-րդ դասից սկսած հրաժարվելու դեպքում մեր կողմից գումարի ետվերադարձ չի կատարվում, իսկ եթե ձեր կողմից առկա է պարտավորություն, ապա այն պետք է մարվի 48 ժամերի ընթացքում, եթե դասընթացը գերազանցում է 100 դասը, բայց ավել չէ 200 դասից, ապա 12-րդ դասից սկսած հրաժարվելու դեպքում մեր կողմից գումարի ետվերադարձ չի կատարվում, իսկ եթե ձեր կողմից առկա է պարտավորություն, ապա այն պետք է մարվի 48 ժամերի ընթացքում: Եթե դասընթացը տևողությունը ավել չէ քան 7 դասը, մեր կողմից գումարի ետվերադարձ չի կատարվում, իսկ եթե ձեր կողմից առկա է պարտավորություն, ապա այն պետք է մարվի 48 ժամերի ընթացքում։

2.Եթե ծառայությունը մատուցվում է օֆֆլայն ձևաչաձով, այլ նյութերի տրամադրման կամ վերջիններիս չտրամադրման ձևաչափով ապա ծառայությունների փաստացի մատուցման յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է 3700-100000 ՀՀ ԴՐԱՄ վճար՝ կախված ծառայությունների արժեքից, անկախ նրանից Դուք օգտվել եք տվյալ Ծառայություններից թե ոչ։ Դադարեցման օր է սահմանվում այն օրը երբ դուք մեզ ծանուցել եք դրա մասին և մեր կողմից ստացել եք Ձեր դադարեցումը հաստատող գրավոր կամ բանավոր հաստատում։ Դադարեցման մասին մեզ պետք է ծանուցել +37415777111, +37495116211, +37499116211 հեռ․ համարներով զանգի, Whatsapp նամակագրության կամ support@ssbacademy.am, presentation@ssbacademy.am էլ․ հասցեներին համապատասխան նամակ ուղարկելու միջոցով: Դադարեցումից հետո կատարվում է վերջնահաշվարկ և եթե Ձեր կողմից առկա է պարտք, այն մեզ պետք է վճարեք դադարեցման հաստատումից հետո 48 ժամերի ընթացքում, իսկ եթե մեր կողմից է առկա պարտք, ապա մենք Ձեզ կատարում ենք գումարի ետվերադարձ դադարեցման հաստատումից հետո 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում:


Միևնույն ժամանակ, եթե դասընթացի տևողությունը գերազանցում է 8 դասը, բայց ավել չէ 24 դասից, ապա 3-րդ դասից սկսած հրաժարվելու դեպքում մեր կողմից գումարի ետվերադարձ չի կատարվում, իսկ եթե ձեր կողմից առկա է պարտավորություն, ապա այն պետք է մարվի 48 ժամերի ընթացքում, եթե դասընթացը գերազանցում է 24 դասը, բայց ավել չէ 100 դասից, ապա 8-րդ դասից սկսած հրաժարվելու դեպքում մեր կողմից գումարի ետվերադարձ չի կատարվում, իսկ եթե ձեր կողմից առկա է պարտավորություն, ապա այն պետք է մարվի 48 ժամերի ընթացքում, եթե դասընթացը գերազանցում է 100 դասը, բայց ավել չէ 200 դասից, ապա 12-րդ դասից սկսած հրաժարվելու դեպքում մեր կողմից գումարի ետվերադարձ չի կատարվում, իսկ եթե ձեր կողմից առկա է պարտավորություն, ապա այն պետք է մարվի 48 ժամերի ընթացքում: Եթե դասընթացը տևողությունը ավել չէ քան 7 դասը, մեր կողմից գումարի ետվերադարձ չի կատարվում, իսկ եթե ձեր կողմից առկա է պարտավորություն, ապա այն պետք է մարվի 48 ժամերի ընթացքում։

3.Եթե Ծառայությունները ձեռք եք բերել երկրորդ կամ ավելի անձի հետ, որը որոշ դեպքերում կարող է ենթադրել գրանցման հատուկ ընթացակարգ, ապա տվյալ պարագայում կարող է գործել հատուկ առաջարկ միայն այն դեպքում, եթե դրա մասին նշված է Կայքում կամ Ձեզ դրա մասին ծանուցվել է մեր կողմից այլ եղանակով, այս դեպքում Ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է ստանալ մինչև 40% զեղչ, եթե կա այդպիսի սահմանված պայման: Սակայն, եթե Դուք կամ երկրորդ անձը դադարեցնում է Ծառաթյուններից օգտվելու գործընթացը, ինչպես մինչ ծառայությունների մատուցումը, այնպես էլ դրա ընթացքում, ապա մյուս մասնակցին տրամադրված զեղչը կամ այլ հատուկ պայմանը չեղարկվում է, և գործում է Ծառայության կամ Ապրանքի սկզբնական արժեքը: Զեղչված արժեքի և սկզբնական արժեքի տարբերությունը պարտավորվում է վճարել այն հաճախորդը, ով շարունակում է օգտվել Ծառայություններից կամ ապրանքից: Վերահաշվարկի արդյունքում ձևավորված արժեքի վճարումը պետք է կատարվի համագործակցությունը շարունակող հաճախորդի կողմից մյուս հաճախորդի կողմից Ծառայությունների կամ Ապրանքի մատուցման գործընացը դադարեցնելու պահից հետո՝ 48 ժամերի ընթացքում, իսկ եթե վերահշարկի արդյունքում մեր կողմից առկա է ետվերադարձվող գումար դա կատարվում է 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

4․ Եթե ծառայությունը մատուցվում է տեսաձայնագրությունների և այլ նյութերի տրամադրման կամ վերջիններիս չտրամադրման ձևաչափով կամ առանձին տեսաձայնագրությունների և զուգորդող ուղիղ եթերների կամ օֆֆլայն հանդիպումների միջոցով և այլ նյութերի տրամադրման կամ վերջիններիս չտրամադրման ձևաչափով ապա դուք կարող եք դասընթացից հրաժարվել և ստանալ գումարի ամբողջական ետվերադարձ մինչ այն պահը երբ կգրանցվեք կայքում և կանցնեք մոդերացիա, իսկ մոդերացիան անցնելուց հետո մեր կողմից Ձեզ գումարի ետվերադարձ չի կատարվի, իսկ եթե ձեր կողմից առկա է պարտավորություն, ապա այն պետք է մարվի դասընթացը դադարեցնելուց և դադարեցման հաստատում ստանալու հետ 48 ժամերի ընթացքում։

Անկախ վերոնշյալ պայմաններից, եթե SSB Academy-ին սահմանված ժամկետներում չի կատարում իր պարտավորությունները և դրանք չի կարգավորում ծառայությունների մատուցման առավելագույն ժամկետի շրջանակներում, ապա հաճախորդը կարող է դիմել գումարի ամբողջական ետվերադարձի համար, իսկ եթե SSB Academy-ին իր պարտավորությունները կատարում է թերի կամ մասնակի և դրանք չի կարգավորում ծառայությունների մատուցման առավելագույն ժամկետի շրջանակներում, ապա տվյալ դեպքում հաճախորդը կարող է դիմել գումարի մասնակի ետվերադարձի համար, որի արդյունքում գնահատվում է թե՛ իր պարտավորությունների քանի տոկոսն է կատարել SSB Academy-ին և ըստ այդմ հաճախորդին վերադարձվում է գումարի տոկոսային այն հատվածը, որի մասով SSB Academy-ին մասնակի կամ թերի է կատարել իր պարտավորությունները, սույն կետը պետք է համադրվի պայմանագրում նշված/սահմանված մնացած կետերի հետ, մնացած կետերը հիմք են հանդիսանում այս կետի համար։ Տվյալ դեպքում SSB Academy-ի կողմից գումարը մասնակցին վերադարձվում է 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում ըստ այս պայմանագրում սահմանված ընթացակարգի։

Կետ 4-ի մեր կողմից գումարի ամբողջական ետվերադարձ կարող է կատարվել միայն մեկ դեպքում. եթե Դուք չստանաք ըստ նախօրոք սահմանված ծրագրային Պայմաններին համապատասխան ծառայություն և կարողանաք նախօրոք ներկայացված Ծրագրի անհամապատասխանելիությունը ստացած ծառայությունների փաստացի վիճակի հետ ապացուցել խելամիտ ժամկետում։

Եթե օգտահաշիվը ստեղծում եք Մեր կողմից Կայքում օգտահաշիվ ստեղծելու ուղեցույցը ստանալուց և մոդերացիա անցնելուց հետո 24 ամսից ավել ժամկետում, ապա գումարը ետվերադարձի ենթակա չէ ընդհանրապես:

Հատուկ ցանկանում ենք նշել`

ա) SSB Academy-ին իրավունք ունի սահմանել տեսաձայնագրությունների ընդհանուր տևողություն և տրամադրի փաստացի +/- 55% տևողության շեղումով տեսաձայնագրություններ, սակայն դա չի կարող հանդիսանալ ծրագրում նախօրոք ներկայացված բաղադրիչների փոփոխության կամ թերի մատուցման պատճառ և չի կարող համարվել անհապատասխանելիություն ծրագրի հետ:

բ) Ծրագրում նախօրոք ներկայացված որոշ բաղադրիչներ կարող են տեսաձայնագրությունները պատրաստելու կամ դրանց տրամադրման ընթացքում դուրս գան կիրառելիությունից կամ անիմաստ դառնա վերջիններիս կիրառելիությունը, ուստի հնարավոր է դրանք հեռացվեն փաստացի տրամադրվող նյութերից կամ փոփոխվեն: Սակայն դա չի կարող հանդիսանալ ծրագրում նախօրոք ներկայացված բաղադրիչների թերի մատուցման պատճառ և չի կարող համարվել անհապատասխանելիություն ծրագրի հետ:

գ) Ծրագրում նախօրոք ներկայացված որոշ բաղադրիչներ կարող են տրամադրվել խառը հերթականությամբ, իհարկե, ապահովելով տրամաբանական կապը, սակայն դա չի կարող հանդիսանալ ծրագրում նախօրոք ներկայացված բաղադրիչների փոփոխության կամ թերի մատուցման պատճառ և չի կարող համարվել անհապատասխանելիություն ծրագրի հետ:

դ) Սահմանված տեսաձայնագրությունների և նյութերի ընդհանուր քանակի 10%-ը Ձեզ կարող են տրամադրել կայքում Ձեր գրանցման և տվյալների հաստատման պահին, իսկ մյուս 90%-ը գրանցումից և տվյալների հաստատման պահից հետո, 365 աշխատանքային օրերի ընթացքում: Դրանք նաև կարող են տրամադրվել ամբողջությամբ, կամ մասնակի՝ կայքում գրանցման պահին: Նշված դեպքերից ոչ մեկը չի կարող հանդիսանալ ծրագրում նախօրոք ներկայացված բաղադրիչների փոփոխության կամ թերի մատուցման պատճառ և չի կարող համարվել անհապատասխանելիություն ծրագրի հետ:

ե) Ծրագրում սահմանված բաղադրիչները կարող են տրամադրվել ինչպես տեսաձայնագրությունների, այնպես էլ պրեզենտացիաների, նյութերի, ուղեցույցների, ձևանմուշների տեսքով կամ այլ ձևաչափով: Սակայն դա չի կարող հանդիսանալ ծրագրում նախօրոք ներկայացված բաղադրիչների փոփոխության կամ թերի մատուցման պատճառ և չի կարող համարվել անհապատասխանելիություն ծրագրի հետ:

զ) Հնարավոր է Ձեր կողմից ներդրված ոչ համապատասխան ջանքերի, պատասխանատվության, կենտրոնացման, ժամանակի կամ Ձեր մտավոր և մասնագիտական ունակությունների և հմտությունների պատճառով դուք չըմբռնեք կամ մասամբ ըմբռնեք մատուցվող տեսաձայնագրությունների և այլ նյութերի բովանդակությունը և դրա արդյունքում չկարողանաք դրանք կիրառել: Սակայն դա չի կարող հանդիսանալ ծրագրում նախօրոք ներկայացված բաղադրիչների փոփոխության կամ թերի մատուցման պատճառ և չի կարող համարվել անհապատասխանելիություն ծրագրի հետ:

Ամեն դեպքում, եթե Ձեր կողմից ըստ սահմանված ժամկետի ներկայացվի նախօրոք ներկայացված ծրագրի և տրամադրված փաստացի նյութերի անհամապատասխանելիություն մեր կողմից կիրականացվի գումարի ետվերադարձ, ըստ բանակցությունների կարող է սահմանվել մասնակի կամ ամբողջական ետվերադարձ, որը կկատարվի ըստ սահմանված ընթացակարգի: Եթե վերահշարկի արդյունքում մեր կողմից առկա է ետվերադարձվող գումար դա կատարվում է ըստ սահմանված ժամկետների՝ 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

Ապրանքների դեպքում ետվերադարձ չի գործում, իսկ որոշ դեպքերում ետվերադարձի ժամկետը 14 օր է, եթե ապրանքի սկզբնական տեսքը պահպանված է և առկա է գնման մասին համապատասխան անդորագիր: Եթե վերահաշվարկի արդյունքում մեր կողմից առկա է ետվերադարձվող գումար, ապա դա կատարվում է ըստ սահմանված ժամկետների՝ 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում:


Վերոնշյալ բոլոր տարբերակների դեպքում մասնակցության դադարեցման մասին պետք է տեղյակ պահել՝ +37415777111, +37495116211, +37499116211 հեռ․ համարներով զանգի, Whatsapp նամակագրության կամ support@ssbacademy.am, presentation@ssbacademy.am էլ․ հասցեներին համապատասխան նամակ ուղարկելու միջոցով: Պետք է վստահ լինեք, որ Ձեր դադարեցման մասին մեր կողմից ստացել եք գրավոր կամ բանավոր համաձայնություն: Դադարեցման մասին տեղեկատվությունը մեզ պետք է փոխանցել մեր աշխատանքային օրերին և ժամերին, որը առկա է կայքի ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ բաժնում առկա ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ ենթաբաժնում: Դադարի օրը համարվում է այն օրը, երբ Դուք տեղեկացրել եք դրա մասին ընկերության աշխատակցին նշված մեթոդներից որևէ մեկով և ստացել եք գրավոր կամ բանավոր հաստատում: Դադարեցումից հետո կատարվում է վերջնահաշվարկ և եթե Ձեր կողմից առկա է պարտք, այն մեզ պետք է վճարեք դադարեցման հաստատումից հետո 48 ժամերի ընթացքում, իսկ եթե մեր կողմից է առկա պարտք և ըստ սահմանված պայմանների եթե այն վերադարձի ենթակա է, ապա մենք Ձեզ կատարում ենք գումարի ետվերադարձ դադարեցման հաստատումից հետո 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

Եթե առկա է գումարի ետվերադարձ, ապա փոխանցումը Մեր կողմից կատարվում 30 աշխատանքային օրերի ընթացքում: Գումարի ետվերադարձը Մեր կողմից կատարվում է միայն Ձեր կողմից տրամադրված բանկային հաշվեհամարին, որի օգտագործողը համարվում է դասընթացի մասնակիցը, կամ այլ ծառայությունից օգտվողը եթե նա չափահաս է: Իսկ անչափահաս մասնակիցների դեպքում ետվերադարձը կարող է կատարվել ծնողներից որևէ մեկի հաշվեհամարին։ Եթե մասնակցին ֆինանսավորել է իրավաբանական անձ, ապա ետվերադարձը կատարվում է միայն տվյալ իրավաբանական անձի հաշվեհամարին:

Եթե որևէ պատճառնով Դուք որոշում եք փոխել Ծառայությունների մատուցման ժամկետը կամ խումբը մինչ Ծառայությունների մատուցման օրը, ապա այդ փոփոխությունը կատարվում է ամբողջությամբ անվճար: Եթե այդ փոփոխությունը կատարվում է Ծառաթյունների մատուցման մեկնարկի օրից հետո, ապա այս պարագայում հնարավոր է կախված դասընթացի արժեքից կիրառվի մինչև 500,000 ՀՀ ԴՐԱՄ լրացուցիչ վճար։

Վերոնշյալ իրավիճակներից յուրաքանչյուրում SSB Academy-ին կամ հաճախորդը կարող է հանդես գալ խելամիտ այլ առաջարկներով, որոնք հնարավոր է սույն պայմանագրում սահմանված չլինեն, այդ առաջարկները կարող են քննարկվել բանակցությունների միջոցով, սակայն դրանց ընդունումը կամ մերժումը բացառապես կախված է նպատակահարմարությունից, խելամտությունից և իրավիճակից:

5. Դասընթացների կազմակերպում

Դասընթացները կազմակերպվում են ինչպես առցանց հանդիպումների, վեբինարների, տեսադասերի, նյութերի տրամադրման, ձայնագրված նյութերի տրամադրման և այլ միջոցներով, այնպես էլ օֆֆլայն ձևաչափով: Յուրաքանչյուր դասընթացի անցկացման ձևի վերաբերյալ կայքում կամ կոմունիկացիոն այլ հարթակում առկա է համապատասխան տեղեկատվություն։

Դասընթացին, վեբինարին կամ այլ կրթական միջոցառման մասնակիցների քանակը չի սահմանափակվում, միևնույն ժամանակ, հիմք ընդունելով կորպորատիվ գաղտնիքի պահպանման պարտավորությունը SSB Academy-ն ունի դասընթացին, վեբինարին կամ այլ կրթական միջոցառման մասնակիցների քանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չհրապարակելու, չտրամադրելու կամ այլ միջոցով չհանրայնացնելու իրավասություն, բացառությամբ ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերի: Միևնույն ժամանակ SSB Academy-ի բոլոր այն գործընկերները, ովքեր որևէ եղանակով ունեն համագործակցություն SSB Academy-ի հետ և տիրապետում են մասնակիցների իրական քանակին իրավունք չունեն այդ տեղեակտվությունը որևէ ձևաչափով հրապարակեն, տրամադրեն կամ այլ միջոցով հանրայնացնեն կամ հասանելի դարձնեն SSB Academy-ի կողմից չարտոնված երրորդ կողմին:

Եթե Ծառայությունները չեն մատուցվել սահմանված ժամկետում, և դրա պատճառը նյութը հաճախորդի կողմից չյուրացնելն է, ապա ավելացվում են դասընթացներ․ դա կատարվում է միայն ըստ կարիքի, որը սահմանում է SSB Academy-ն։ Ավելացումները կատարվում են անվճար․ տվյալ դասընթացի մասնակիցը չի վճարում ավելացված հանդիպումների համար, սակայն այս դեպքում փատացի SSB Academy-ի կողմից շարունակվում է ծառայությունների մատուցումը: Միևնույն ժամանակ, եթե նյութը հաճախորդի կողմից յուրացվում է կանխատեսածից արագ, SSB Academy-ն իրավունք ունի ծրագիրը վերջացնել ժամկետից շուտ, սակայն, միևնույն ժամանակ, պարտավորվում է ապահովել ծրագրում նշված բոլոր կետերը: Եթե Ծառայությունների տրամադրումը կատարվում է սահմանված ժամկետից շուտ՝ դրա որակի և ծրագրային կետերի պահպանումով, ապա SSB Academy-ն որևէ մասնակցի որևէ գումար չի վերադարձնում, եթե այլ բան սահմանված չէ։

Մեր կողմից կազմակերպվող դասընթացների կամ այլ կրթական նախագծերի դեպքում, եթե դրանք անցկացվում են առցանց տարբերակով դասընթացի տեսաձայնագրությունները և այլ նյութերը, եթե այդպիսիք առկա են Կայքում առկա հաճախորդի օգտահաշվում դասընթացի հիմնական հատվածի ավարտից հետո կարող է պահպանվել տևական ժամանակ, եթե այլ բան սահմանված չէ։ Յուր․ կրթական ծառայության համար այդ ժամկետը սահմանվում է առանձին՝ ըստ ներթիմային քննարկումների, և նախօրոք սահմանված ժամկետը կարող է սահմանափակվել, դադարեցվել կամ երկարաձգվել ըստ խելամիտ պատճառների, սակայն եթե առկա է պայման, որ պետք է Կայքում շարունակեն հասանելի մնալ տեսաձայնագրությունները կամ այլ նյութերը, դրանց ժամկետը չի կարող գերազանցել 24 ամիսը:

Տեսաձայնագրությունները և այլ նյութերը Կայքում առկա հաճախորդի օգտահաշվում պահպանման ժամկետի վերաբերյալ հաճախորդին տեղեկությունը փոխանցվում է հեռախոսազանգի կամ այլ կոմունիկացիոն միջոցով։

Միևնույն ժամանակ տվյալ տեսաձայնագրությունները և այլ նյութերը կայքում հասանելի պահելը Մեր կողմից ենթադրում է, որոշակի ռեսուրսների ներդրում և փաստացի այդ ընթացքը, երբ տեսաձայնագրությունները և այլ նյութերը շարունակում են հասանելի մնալ հաճախորդին, Մենք արդեն սահմանափակված տարբերակով շարունակում ենք հաճախորդներին ծառայություն մատուցելը, կրելով պատասխանատվություն Կայքի և հաճախորդների օգտահաշվի անխափան և անվտանգ աշխատանքի համար:

Միևնույն ժամանակ դասընթացի հիմնական մասի ավարտից հետո, որոշ դասընթացների դեպքում ուսանողներին շարունակվում է մատուցվել մասնագիտական սպասարկում, որը կարող է տևել 6-24 ամիս, այս ժամկետը սահմանվում է ներթիմային քննարկումների ընթացքում և հաճախորդին ժամկետների մասին տեղեկատվությունը փոխանցվում է հեռախոսազանգի կամ կոմունիկացիոն այլ միջոցի միջոցով, միևնույն ժամանակ սկզբնական որոշումը կարող է սահմանափակվել, դադարեցվել կամ երկարաձգվել ըստ խելամիտ անհրաժեշտության: Մասնագիտական սպասարկման համար Մենք կատարում ենք ներդրումներ մասնավորապես հեռահար շփման տեխնիկաների ձեռքբերման կամ պահպանման, սպասարկման համար, ինչպես նաև վարձատրում ենք համապատասխան մասնագետներին, վճարում ենք տարածքի վարձակալության վճար, ինտերնետ կապի ամսական վճար կամ կատարում ենք այլ տեսակի ներդրումներ, և փաստացի հաճախորդներին մասնագիտական սպասարկման մատուցելու ընթացքը ենթադրում է հաճախորդին մեր կողմից մատուցվող ծառայությունների շարունակություն։ Այս դեպքում մեր պատասխանատվությունը կայանում է հաճախորդների համար սահմանված նյութերի հասանելի պահելը սահմանված ժամկետներում, հաճախորդների մասնագիտական հարցերին և խնդիրներին խելամիտ ժամանակում պատասխանելը և դրա համար անհրաժեշտ միջոցների անխափան և անվտանգ գործունեության ապահովումը, մյուս կողմից ուսանողը կարող է չմասնակցել դասընթացի հիմնական հատվածին, քանի-որ նա կարող է հանգիստ լինել, որ իրեն տևական ժամանակ (յուր․ դասընթացի համար սահմանվում է առանձին և ուսանողի պարտավորությունն է ճշտել այս ժամկետը) հասանելի են լինելու տվյալ դասընթացի ծրագիրը յուրացնելու բոլոր անհրաժեշտ նյութերը և մասնագիտական աջակցությունը, որը նրան հնարավորություն է տալու յուրացնել ծրագիրը ամբողջովին և սա մեր պատարավորությունն է, ծառայություն՝ որը արդեն իսկ ներառված է դասընթացի այն արժեքի մեջ, որը մեզ վճարել է տվյալ ուսանողը։

Փաստացի ստացվում է, որ յուրաքանչյուր դասընթաց ներառում է նաև հետևյալ ծառայությունները`

  • Դասընթացի անցկացում ըստ սահամնված ծրագրի և այլ անհրաժեշտ նյութերի տրամադրում, եթե այդպիսիք առկա են։ : Տվյալ ծառայության արժեքը ներառված է դասընթացի արժեքի մեջ։
  • Դասընթացի տեսաձայնագրությունների, ուղիղ եթերների տեսաձայնագրությունների, այլ նյութերի պահպանում դասընթացի հիմնական հատվածի ավարտից հետո 6-24 ամիս տևողությամբ (յուրաքանչյուր դասընթացի համար այս ծառայությունը սահմանվում է առանձին ժամկետով և Ձեր պարտավորությունն է ճշտել տվյալ ժամկետը): Տվյալ ծառայության արժեքը ներառված է դասընթացի արժեքի մեջ։
  • Մասնագիտական սպասարկում դասընթացի հիմնական հատվածի ավարտից հետո 6-24 ամիս տևողությամբ (յուրաքանչյուր դասընթացի համար այս ծառայությունը սահմանվում է առանձին ժամկետով և Ձեր պարտավորությունն է ճշտել տվյալ ժամկետը): Տվյալ ծառայության արժեքը ներառված է դասընթացի արժեքի մեջ։
  • SSB Academy-ի կողմից գնահատվող անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտական այլ նյութերի տրամադրում 6-24 ամսվա ընթացքում (յուրաքանչյուր դասընթացի համար այս ծառայությունը սահմանվում է առանձին ժամկետով և Ձեր պարտավորությունն է ճշտել տվյալ ժամկետը): Տվյալ ծառայության արժեքը ներառված է դասընթացի արժեքի մեջ։
  • Վկայականի կամ դիպլոմի տրամադրում օնլայն կամ օֆֆլայն ձևաչափով տրամադրում, եթե սահմանված է այսպիսի պայման ։ Տվյալ ծառայության արժեքը ներառված է դասընթացի արժեքի մեջ։
  • Քննության կազմակերպում, ստուգում և գնահատում, եթե սահմանված է այդպիսի պայման։ Տվյալ ծառայության արժեքը ներառված է դասընթացի արժեքի մեջ։

Հաճախորդը կարող է հրաժարվել դասընթացի հիմնական ավարտից հետո դասընթացի տեսաձայնագրություններին և առկայության դեպքում այլ նյութերին տևական ժամանակով հասանելիություն ունենալու հնարավորությունից, ինչպես նաև դասընթացի հիմնական հատվածի ավարտից հետո դասընթացի ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական սպասարկումից, սակայն դա մեր կողմից չի ենթադրում գումարի ետվերադարձ:

Դասընթացի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների ավարտի վերջնաժամկետը համարվում է այն օրը, երբ հաճախորդի համար վերջնական սահմանափակվում է դասընթացի տեսաձայնագրությունների և այլ նյութերի հասանելությունը կամ ավարտվում է մասնագիտական սպասարկման ժամկետը։ Մենք իրավասու ենք ծառայությունների մատուցման փաստացի ավարտ սահմանել վերոնշյալ ծառայություններից որևէ մեկի ավարտի օրը։

Եթե դասընթացը կամ այլ Ծառայությունը կազմակերպվում է ուղիղ հեռարձակմամբ, դրանից դուրս հարցերը, դասընթացավարի կամ ընկերության սպասարկման բաժնի կողմից պատասխան են ստանում 24-96 ժամերի ընթացքում, բացառությամբ կիրակի, տոն օրերի, հատուկ դեպքերի և այլ ոչ աշխատանքային օրերի, այս օրերին Մենք իրավասու ենք չպատասխանել հարցերին և չարձագանքել խնդիրներին և դրանց պատասխանել հաջորդ աշխատանքային մինչև 3 օրերի ընթացքում:

Եթե դասընթացը կամ այլ Ծառայությունը կազմակերպվում է օֆֆլայն ձևաչափով , դրանից դուրս հարցերը, դասընթացավարի կամ ընկերության սպասարկման բաժնի կողմից պատասխան են ստանում 24-96 ժամերի ընթացքում, բացառությամբ կիրակի, տոն օրերի, հատուկ դեպքերի և այլ ոչ աշխատանքային օրերի, այս օրերին Մենք իրավասու ենք չպատասխանել հարցերին և չարձագանքել խնդիրներին և դրանց պատասխանել դրանց պատասխանել հաջորդ աշխատանքային մինչև 3 օրերի ընթացքում:

Եթե դասընթացը կամ այլ Ծառայությունը կազմակերպվում է նախօրոք տեսաձայնագրված տեսանյութերի և այլ նյութերի տրամադրման ձևաչափով, կամ օֆֆլայն ձևաչափով, ապա դրանից դուրս հարցերը, դասընթացավարի կամ ընկերության սպասարկման բաժնի կողմից պատասխան են ստանում 24-120 ժամերի ընթացքում, բացառությամբ կիրակի, տոն օրերի, հատուկ դեպքերի և այլ ոչ աշխատանքային օրերի, այս օրերին Մենք իրավասու ենք չպատասխանել հարցերին և չարձագանքել խնդիրներին և դրանց պատասխանել հաջորդ աշխատանքային մինչև 3 օրերի ընթացքում:

Ընկերությունը իրավասու է Ձեր մասնագիտական հարցերին և խնդիրներին պատասխանել դասընթացի կամ այլ ծառայությունների մատուցման ընթացքում կամ դրա ավարտից հետո 6-24 ամիս տևողությամբ, կախված դասընթացի տեսակից և ժամկետներից: Այս ժամկետը հայտարարվում է Մեր կողմից Մեր և հաճախորդի հետ կոմունիկացիայի ընթացքում, կամ հաճախորդը ինքը ունի պարտավորություն ճշտել այս ժամկետը։

Եթե դասընթացը կազմակերպվում է ուղիղ հեռարձակմամբ և եթե ըստ ծրագրային կետերի այն ենթադրում է տեսաձայնագրել և Ձեզ տրամադրել տեսաձայնագրությունը, ապա ձայնագրությունը Մեր կողմից տրամադրվում է տվյալ դասի կամ ծառայության ավարտից հետո առավելագույնը 72 ժամերի ընթացքում, բացառությամբ կիրակի, տոն օրերի, հատուկ դեպքերի և այլ ոչ աշխատանքային օրերի, այս դեպքում այն Ձեզ կտրամադրվի հաջորդ աշխատանքային 3 օրերի ընթացքում:

Վերոնշյալ բոլոր կետերում նշված հատուկ դեպքերի պարագայում, ընկերության ադմինիստրացիան, դասընթացավարը կամ այլ շահագրգիռ կողմերը դրա մասին նախօրոք տեղեկացնում է մասնակցի օգտահաշվում և/կամ այլ հնարավոր էլեկտրոնային միջոցներով, իսկ որոշ դեպքերում կարող են չտեղեկացվել ընդհանրապես:

Վկայականը կամ դիպլոմը տրամադրվում է թվային տարբերակով, իսկ որոշ դեպքերում նաև տրամադրվում է վերջիններիս տպագրված տարբերակը։ Այն ուղարկվում է Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային հասցեին։ Վկայականի և դիպլոմի տրամադրումը չի համարվում դասընթացի ավարտ, քանի-որ ուսանողները կարող են շարունակել դիտել, ուսումնասիրել, վերընթերցել դասընթացի ամբողջ նյութը և ստանալ մասնագիտական աջակցություն նաև դրանից հետո ըստ սահմանված ժամկետների։

Քննությունները կազմակերպվում են վերջին դասընթացից հետո առավելագույնը 200 օրացույցային օրերի ընթացքում, իսկ որոշ դեպքերում յուրաքանչյուր ամսվա վերջին տասնօրյակում որևէ օր, որը նախօրոք սահմանվում և հայտարարվում է մեր կողմից, որոշ դասընթացների դեպքում քննություն կարող է չլինել: Քննությունը կազմակերպվում է առցանց տարբերակով, իսկ որոշ դեպքերում, ըստ ընկերության հայեցողության, դրանք կարող են կազմակերպվել օֆֆլայն տարբերակով:։ Քննության արդյունքները ամփոփվում են քննության հանձնման պահից առավելագույնը 60 օրացույցային օրերի ընթացքում, որից հետո տրամադրվում է վկայականը կամ դիպլոմը, ամփոփումից հետո՝ առավելագույնը 60 օրացույցային օրերի ընթացքում: Դասընթացի հիմնական ավարտի ժամկետը համարվում է վկայականի կամ դիպլոմի հանձնման օրը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դասընթացի վերջին հանդիպման օրը, իսկ ծառայությունների մատուցման փաստացի ավարտի օրը կարող է համարվել այն օրը երբ հաճախորդի համար վերջնական սահմանափակվում է դասընթացի տեսաձայնագրությունների և այլ նյութերի հասանելությունը կամ ավարտվում է մասնագիտական սպասարկման ժամկետը, քանի-որ հենց այս ժամկետն է համարվում այն ժամկետը երբ մենք ամբողջովին կատարված կարող ենք համարել մեր պարտականությունները հաճախորդի հանդեպ։

Դասընթացների վերջում կարող է տրամադրվել մասնակցության և գերազանցության վկայական կամ վերջնական միավոր պարունակող, կամ վերջինս չպարունակող դիպլոմ կամ վկայական, որոնց մասին Կայքում` յուրաքանչյուր դասընթացի էջում առկա է համապատասխան տեղեկատվություն, իսկ այդ նշման բացակայության դեպքում տվյալ տեղեկատվությունը փոխանցվում է այլ կոմունիկացիայի միջոցով։

Լավագույն առաջադիմություն է համարվում դասընթացի ընթացիկ աշխատանքների և/կամ քննության կամ այլ քննական գործընթացների արդյունքում ձեռբերված 80 իսկ որոշ դեպքերում 70 կամ 90 միավորը, որը տվյալ դասընթացի ընթացքում հստակեցնում և մասնակիցներին է փոխանցում տվյալ դասընթացի գլխավոր դասընթավարը, կամ SSB Academy-ի հատուկ աշխատակիցը:

Ոչ մի դեպքում SSB Academy-ին չի կրում պատասխանատվություն օգտատիրոջը աշխատանք տրամադրելու կամ այդ հարցում աջակցելու հարցում:

Սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունները կարող են մատուցվել նաև երրորդ անձանց կամ ընկերությունների ներգրավման միջոցով։

6. Մտավոր սեփականություն

Դուք ընդունում և համաձայն եք, որ Կայքում առկա, ինչպես նաև այլ ձևաչափերով մեր կողմից Ձեզ փոխանցվող բոլոր նյութերը (բացառությամբ հաճախորդների մեկնաբանությունների), բայց չսահմանափակվելով տեքստերը, ծրագրերը, գրաֆիկական կամ ոչ-գրաֆիկական նկարները, ձայնագրությունները, տեսաձայնագրությունները, երաժշտությունը, տեսահոլովակները, ինտերակտիվ հնարավորությունները և դրանց նման նյութերը (այսուհետ՝ Նյութեր), ինչպես նաև դրանում առկա ապրանքանիշերը, ծառայությունների նշաններն ու լոգոները (այսուհետ՝ Նշաններ) պատկանում են SSB Academy-ին, իսկ որոշ դեպքերում նաև իր գործընկերներին, կամ արտոնագրված են նրա կողմից և ենթակա են պաշտպանության որպես հեղինակային իրավունք և մտավոր սեփականության իրավունք՝ միջազգային կոնվենցիաների և ներպետական օրենսդրության համաձայն:

Կայքի տեղեկատվության, ինչպես նաև գովազդային նյութերի մասնակի կամ ամբողջական մեջբերման, օգտագործման դեպքում այն մեզ հետ գրավոր համաձայնեցնելը պատրադիր է, իսկ մեր կողմից հաստատում ստանալուց հետո փաստացի օգտագործելու դեպքում հղումը Կայքին՝ պարտադիր, եթե այլ բան թույլատրված չէ:

Կայքում ներկայացված են ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ, որոնք SSB Academy-ի և իր հետ փոխկապակցված գործընկերների սեփականությունն են։

Կայքի նյութերը տրամադրվում են միայն Ձեր օգտագործման համար և չեն կարող օգտագործվել, պատճենահանվել, վերարտադրվել, բաշխվել, փոխանցվել, հեռարձակվել, ցուցադրվել, արտոնագրվել, ձևափոխվել կամ այլ կերպ շահագործվել որևէ այլ նպատակով` առանց այդ նյութերի սեփականատերերի նախնական գրավոր համաձայնության:

SSB Academy-ն գրանցված ապրանքանիշ է: Այցելուն և/կամ Օգտատերն իրավունք չունեն օգտագործել, կրկնօրինակել, թարգմանել և/կամ տարածել SSB Academy-ի ապրանքանիշն առանց թույլտվության: Եթե այցելուն հետաքրքրված է Կայքում տեղ գտած տվյալներով կամ տեղեկատվությամբ, ապա կարող է կապ հաստատել Մեզ հետ՝ Կայքի «Հետադարձ կապ» բաժնում տեղադրված հեռախոսահամարի և էլեկտրոնային հասցեի միջոցով:

Ցանկացած Մտավոր սեփականության օբյեկտի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ծագում է այն Ձեզ հասանելի դարձնելու կամ հրապարակելու պահից։

Մտավոր սեփականության իրավունքը խախտելու դեպքում խախտող կողմը կարող է տուգանվել նվազագույնը 10,000,000 ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ, որը նա պարտավորվում է վճարել Մեզ 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

7. Անձնական տվյալներ

SSB Academy-ն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է Ձեր անձնական տվյալների մշակում՝ Պայմանագրի կատարման, ինչպես նաև Պայմանագրի պայմաններից բխող այլ գործողությունների իրականացման նպատակով:

Անձնական տվյալների հասանելիությունը կամ Անձնական տվյալների մշակումը սահմանափակված կլինի միայն Մեր կողմից հստակորեն լիազորված անձանց շրջանակով:

ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, ինչպես նաև երրորդ անձանց և SSB Academy-ի միջև կնքված պայմանագրերի (աուդիտորական, խորհրդատվական, ծառայությունների մատուցման, ապահովագրության պայմանագրերի կնքման, գովազդային և այլ նպատակներով) համաձայն Ձեր անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել երրորդ անձանց, կամ վերջիններիս կարող է տրամադրվել հնարավորություն օգտվելու այդ տվյալներից: Անձնական տվյալները մշակվելու են տվյալներ մշակելու նպատակներն իրականացնելու համար օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ ժամկետով:

Դուք պարտավորվում եք Մեր պահանջով տրամադրել այլ անհրաժեշտ անձնական տվյալներ, իսկ տվյալների փոփոխության դեպքում պարտավորվում եք ոչ ուշ քան 3 աշխատանքային օրերի ընթացքում մեզ հայտնել այդ մասին:

Ձեր անձնական տվյալները կարող են մեզ փոխանցվել Ձեր կողմից կատարվող քայլերի արդյունքում ավտոմատ եղանակով։

Ձեր անձնական տվյալները մենք կարող ենք օգտագործել մարքեթինգային և այդ թվում գովազդային նպատակներով:

Սույնով Դուք հավաստում եք, որ ծանուցվել եք Մեր կողմից Ձեր տվյալների մշակման մտադրության մասին, չեք առարկում և տալիս եք Ձեր համաձայնությունը Պայմանագրի համաձայն մշակելու Ձեր վերաբերյալ ցանկացած անձնական տվյալ:

Դուք հավաստում եք, որ մեզ երրորդ անձանց անձնական տվյալների տրամադրման համար այդ կապակցությամբ ստացել եք նրանց համաձայնությունը:

Դուք հավաստում եք, որ տրամադրել է և հետագայում կտրամադրեք ամբողջական, արժանահավատ և ճշգրիտ տեղեկատվություն, լիակատար պատասխանատվություն եք կրում տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտության և ամբողջականության համար:

8. Հաղորդակցություն

Հրապարակային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չլինելու դեպքում Հրապարակային պայմանագրի շրջանակներում բոլոր ծանուցումները, հաղորդակցումը կարող են կատարվել էլեկտրոնային եղանակով՝ Ձեր կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստի, Կայքի, մեր Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերի, Ձեր հետ կոմունիկացիայի պահպանման համար նախօրոք սահմանված հատուկ հարթակների միջոցով (օրինակ Telegram բոտի, խմբի, կամ աջակցման կենտրոնի միջոցով), Whatsapp զանգի կամ հաղորդագրության, SMS հաղորդագրության միջոցով, որը համարվում է պատշաճ ծանուցում:

Հնարավոր է յուր․ անձի կամ խմբի համար սահմանվի առանձին պայմաններ, որոնք գրված չեն ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ, այս դեպքում մենք կրում ենք պատասխանատվություն էլեկտրոնային կրիչների միջոցով առանձին պայմանների մասին ծանուցել հաճախորդներին, որը կարող է համարվել ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ հավելված և կկրի նույն ուժը:

Տեխնիկական առանձնահատկություններից ելնելով՝ SSB Academy-ն չի կարող երաշխավորել էլեկտրոնային փոստի հասցեով, բջջային հեռախոսահամարով կամ այլ էլեկտրոնային կոմուիկացիոն միջոցով ուղարկված հաղորդագրությունների ստացումը Օգտատիրոջ կողմից:


9. Եզրափակիչ դրույթներ

Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը Պայմանագրի կողմերից որևի մեկի կողմից չեն կարող հրապարակվել մինչ դրանց լուծումը: Վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

SSB Academy-ին պատասխանատվություն չի կրում Կայքում Գործընկերոջ կամ Ծառայություններ մատուցող երրորդ անձի կողմից ներկայացված Ապրանքի և/կամ Ծառայությունների երաշխիքային պարտավորությունների համար:

SSB Academy-ին պատասխանատվություն է կրում Ծառայությունների և/կամ Ապրանքների մատուցման ժամկետների և դրանց խելամիտ փոփոխությունների համար և պարտավորվում է կատարել առավելագույնն իր կողմից նշված ժամկետների մեջ կամ դրանից շուտ Ծառայությունները և/կամ Ապրանքները մատուցելու համար։

Բողոքների առկայության դեպքում կարող եք կապ հաստատել Մեզ հետ՝ համաձայն Կայքի՝ «ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ» ենթաբաժնում տեղադրված փոստային և էլեկտրոնային հասցեների կամ նշված այլ էլեկտրոնային միջոցների միջոցով:

Ակցիային կամ հատուկ առաջարկներին վերաբերող ցանկացած տեղեկատվություն, որ տեղադրված է Կայքում տրամադրված է Ծառայություններ մատուցող անձի կողմից, և բոլոր փոփոխությունները համաձայնեցվում են SSB Academy-ի հետ:

Ծառայությունների կամ Ակցիայի չկայացման դեպքում պայմանագրային հարաբերությունը ավարտվում է Ձեր հաշվեկշռին դրամական միջոցների վերադարձմամբ:

SSB Academy-ը պատասխանատու է Ծառայությունների մատուցման հետ կապված վնասի համար միայն և առավելագույնը Ձեր կողմից վճարված գումարի չափով:

Ներկայացուցիչը, կամ ցանկացած այլ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը ներգրավված է Կայքի բովանդակության ստեղծմանը, ներառյալ ծրագրային և տեխնիկական ապահովմանը, տեխնիկական անսարքությունների համար պատասխանատու չէ որևէ վնասի` այդ թվում ուղղակի, անուղղակի, պատահական և դիտավորությամբ և այլ կարգի վնասների համար, որոնք կծագեն Կայքի օգտագործումից կամ օգտագործման կարգի չիմացությունից:

Սույն պայմանագրով որոշ պարտավորություններ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է Հրապարակային պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելակել: Այդպիսի իրավիճակներն են` երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների կողմից ընդունված ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 /երեք/ ամսից ավելի, ապա պայմանագրի կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Հրապարակային պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

Ֆորսմաժորային իրավիճակում մենք հնարավորության դեպքում շարունակում ենք մատուցել ծառայությունները և եթե մեր կողմից ծառայությունների փաստացի մատուցումը շարունակվում է ապա մենք չենք պարտավորվում կատարել գումարի ետվերադարձ, նույնիսկ այն դեպքում, եթե ծառայությունից օգտվողը դադարեցնում է ծառայություններ ստանալը, միևնույն է նա պարտավորվում է ծառայությունների համար վճարել նախօրոք սահմանված ամբողջական գումարը ըստ սահմանված ժամկետների, եթե այլ բան սահմանված չէ։

Միևնույն ժամանակ, եթե ֆորսմաժորային իրավիճակով պայմանավորված անհնար է դառնում ծառայությունների մատուցելը, ապա մենք չենք պարտավորվում վերադարձնել ծառայությունների համար վճարված գումարը կամ դրա մի մասը 3 ամիս շարունակ, իսկ եթե ֆորսմաժորային իրավիճակը 3 /երեք/ ամսից ավելի, ապա պայմանագրի կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Հրապարակային պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

Եթե ֆորսմաժորային իրավիճակը տևում է 3 ամսից քիչ, ապա ընկերությունը շարունակում է ծառայությունների մատուցումը և չի պարտավորվում նախօրոք վճարված գումարի կամ դրա մի մասի վճարման կատարումը, իսկ ծառայություն ստացողը պարտավորվում է վճարել ծառայությունների մատուցման ամբողջական գումարը, եթե այլ բան սահմանված չէ։

Պայմանագրով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են SSB Academy-ի պաշտոնական կայքով նախատեսված դրույթներով, իսկ այդպիսի դրույթների բացակայության դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Պայմանագիրն էլեկտրոնային տեսքով կնքելը իր իրավաբանական հետևանքներով հավասարեցվում է SSB Academy-ի և Ձեր ստորագրությամբ գրավոր փաստաթուղթ կազմելու միջոցով պայմանագիր կնքելու իրավաբանական հետևանքներին:

Համակարգում բոլոր ծառայությունների մատուցման կարգը և ժամկետները տեղադրված են Կայքում, իսկ դրանց բացակայության դեպքում այդ տեղեկատվությունը հաճախորդին փոխանցվում է հեռախոսազանգի կամ այլ կոմունիկացիոն միջոցների օգնությամբ:

Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Օգտատիրոջ՝ Կայքում գրանցման, պատվերի, նախագրանցման, մեր կայքում սահմանված կոնտակտային տվյալներով գրանցման կամ նախագրանցման և նախատեսված վճարը կամ դրա մի մասը, այդ թվում կանխավճարը կատարելու պահից:

Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի դադարեցնել Հրապարակային պայմանագիրը` այդ մասին մյուս Կողմին 15 /տասնհինգ օր/ առաջ էլեկտրոնային ծանուցում ուղարկելու միջոցով, եթե փաստացի տեղի չի ունեցել ծառայությունների մատուցման մեկնարկ:

Ընկերության կոնտակտային տվյալները կարող եք տեսնել այստեղ։

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

SSB ACADEMY-ԻՆ ՉԻ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑ:
ԿԱՊ
  • ՀԱՍՑԵ՝ ք․ Երևան, Ազատության պողոտա, 27 շենք, Երազ բիզնես կենտրոն 8-րդ հարկ, 803 սենյակ
  • ՀԵՌ․ ՀԱՄԱՐ՝ +374 15 777 111
  • +374 95 11 62 11 (Whatsapp, Viber, Telegram)
  • ԷԼ․ ՀԱՍՑԵ՝ support@ssbacademy.am

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ՝

խորհրդատվական բաժին՝ երկ-ուրբաթ 9։30-18։30, շբթ․՝ 10:30-14:30
սպասարկման բաժին՝ երկ-ուրբաթ 10։00-17։30, շբթ․՝ 10:30-14:30

չենք աշխատում տոն և հիշատակի օրերին, կամ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հատուկ դեպքերում: