ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՎԱՃԱՌՔՆԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ


2 ամիսների ընթացքում դուք ձեռք կբերեք վաճառքների վերաբերյալ ամբողջական և ֆունդամենտալ գիտելիքներ և հմտություններ, կդառնաք արդյունավետ մասնագետ ցանկացած ընկերության համար՝ ստեղծելով հաջող կարիերա, նաև կկարողանաք ապահովել բարձր եկամուտ Ձեր սեփական բիզնեսի համար: Դասընթացը դրական կազդի անձնական աճի և անձնական եկամուտների աճի վրա:

Ի՞ՆՉ Է ձեզ ՍՊԱՍՎՈՒՄ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ
Կտիրապետեք արդյունավետ և մնայուն գիտելիքներ ստանալու հմտություններին, հստակ կպատկերացնեք վաճառքի ամբողջ շղթան, հաջորդականությունը և հետևանքային կապը։
ԱՐԴՅՈՒՆՔ`
 • Ծանոթություն, ակնկալիքներ, դասընթացի բովանդակությունը, նպատակները
 • Վաճառքի ընդհանուր համակարգ
 • Դասընթացի արդյունավետ մասնակցության ուղեցույց
ՆԱԽԱԲԱՆ
Ինքնակազմակերպում
 • Ինչպե՞ս մոտիվացնել ինքդ քեզ
 • Նպատակների սահմանում
 • ԴԵկոմպոզիցիա
 • SMART նպատակներ
 • Օրվա քարտեզ
 • Առաջնահերթությունների մատրից

Անձնական մոտիվացիա
 • 4-ի կանոնը
 • Զգացմունքային տրամադրվածություն
 • Դրական տրամադրվածություն
 • Իրավիճակային արագ արձագանքում

Վերլուծություն, ինքնավերլուծում
 • Իրական գնահատում
 • Գործողությունների դասակարգում
 • Վերլուծություն. դրական կողմեր և բացթողումներ
 • Անհրաժեշտ տեխնիկական հմտություններ
Կտիրապետեք ժամանակի կառավարմանը, կկարողանաք սահմանել հստակ նպատակներ, գիտակցված և արդյունավետ քայլերով հասնել նպատակներին։ Գործել արդյունավետ և մոտիվացված ինչպես աշխատանքում այնպես էլ անձնական կյանքում։ Կկարողանաք կողմնորոշվել յուրաքանչյուր իրավիճակում, վերլուծել, կայացնել և իրականացնել խելամիտ որոշումներ:
ԱՐԴՅՈՒՆՔ`
ՄՈԴՈՒԼ 1. Անձնական աճ ինքնակազմակերպում, մոտիվացիա
Վաճառքներ
 • Ի՞նչ է վաճառքը, տեսակները
 • Վաճառքի սկզբունքները
 • Ժամանակակից վաճառքի հիմնարար սկզբունքներ

Շուկայի ուսումնասիրություն
 • Ի՞նչ է մրցակցային վերլուծությունը
 • Ինչո՞ւ է ձեզ անհրաժեշտ մրցակիցների վերլուծություն
 • Մրցակցային վերլուծության մեթոդները
 • Նախապատրաստում մրցակիցների վերլուծությանը
 • Ինչպե՞ս կատարել մրցակիցների վերլուծություն
 • Ի՞նչ անել վերլուծության արդյունքների հետ

Հաճախորդներ
 • Հաճախորդների տիպերը
 • Էմպատիա
 • Հաճախորդամետության քարտեզ
 • Վաճառքի մասնագետի կերպարի կերտում
 • Արդարամտություն

Պրոդուկտ
 • Պրոդուկտի փաթեթավորում
 • Ի՞նչն է կարևոր և ի՞նչն է անկարևոր
 • Վաճառող նկարագրերի կազմում, պրոդուկտի անձնագիր
Կտիրապետեք վաճառքի տեսակներին և դրանցից յուրաքանչյուրի առանձնահատկություններին,
լիովին կպատկերացնեք շուկան, կկարողանաք իրականացնել ինչպես թիրախային լսարանի այնպես էլ մրցակիցների հետազոտություն և վերլուծություն, յուրաքանչյուր հաճախորդի տեսակի համար կազմել հստակ ռազմավարություն, արդյունքների հիման վրա կատարել պրոդուկտի փաթեթավորում, ստանալ վաճառվող պրոդուկտ։
ԱՐԴՅՈՒՆՔ`
ՄՈԴՈՒԼ 2. Վաճառքը որպես համակարգ
Հստակ կտարանջատեք վաճառքի փուլերը։ Կտիրապետեք յուրաքանչյուր փուլում քայլերի հերթականությանը և գործողությունների արդյունավետ մեթոդներին։ Պրակտիկ օրինակների հիման վրա կունենաք հստակ կազմած ռազմավարություն և վաճառքի ուղեցույց ելնելով Ձեր ոլորտի առանձնահատկություններից։
ԱՐԴՅՈՒՆՔ`
Վաճառքի հիմնական փուլերը։ Նախապատրաստություն
 • Նախապատրաստության կարևորագույն կետերը
 • Նախապատրաստության քայլերը
 • Վաճառքի մասնագետի իդեալական կերպար

Կոնտակտի հաստատում, հարաբերությունների ստեղծում
 • Կոնտակտի հաստատման եղանակները
 • Հարաբերությունների ստեղծում 4P-ի մեթոդով
 • Դերեր և վարքագիծ
 • Հաղորդակցության տեսակները, արդյունավետ մոտեցումներ
 • Ակտիվ լսելու տեխնիկան և կարևորությունը
 • Ակտիվ լսելու տեխնիկայի կիրառություններ
 • Ակտիվ լսելու 3 հիմնական մակարդակները և 3 հիմնական սկզբունքներ
 • ժեստեր և դիրք

Հաճախորդի «խնդիրների» լուծումը
 • ժամանակակից գործիքներ՝ SPIN, AIDA, DISC
 • Պրոդուկտից հաճախորդի օգուտների ներկայացում համաձայն հաճախորդի տեսակի
 • Փաստ, բնութագիր, օգուտ, էմոցիա
 • Նեյրովաճառքներ

Առարկությունները որպես վաճառքի 2-րդ հնարավորություն
 • Առարկությունների առաջացման պատճառները
 • Առարկությունների հետ աշխատանքի ալգորիթմ
 • Ամենահաճախ հանդիպող առարկությունները

Խաչաձև վաճառքը որպես հաճախորդի խնդրի ամբողջական լուծման բանալի
 • Խաչաձև վաճառքի մատրիցաներ և տեսակներ
 • Խաչաձև վաճառքի չիրականացման պատճառները
 • Վաճառող արտահայտություններ, հիմնական-լրացուցիչ պրոդուկտ

Գործարքի փակում
 • Գործարքի փակման տեսակները
 • Գործարքի փակման տարածված սխալները
 • Գործարքի փակման արդյունավետ միջոցները
ՄՈԴՈՒԼ 3. Վաճառքի փուլերը, առանձնահատկությունները
Կկարողանք ստեղծել արդյունավետ կապ մարքեթինգի հետ, ինչպես նաև կկարողանաք հնարավորինս արդյունավետ կիրառել մարքեթինգային արշավները վաճառքներում։
ԱՐԴՅՈՒՆՔ`
 • Մարքեթինգի հիմունքներ
 • Մարքեթինգը որպես համակարգ
 • Մարքեթինգ-վաճառք կապը և դրա կարևորությունը
ՄՈԴՈՒԼ 4. Մարքեթինգի և վաճառքի համագործակցությունը
Կտիրապետեք օնլայն վաճառքի և հեռախոսային վաճառքի մեթոդներին և գործիքներին, կկարողանաք մշակել սկրիպտներ իրականացնել հեռահար և օնլայն վաճառքներ։
ԱՐԴՅՈՒՆՔ`
 • Օնլայն վաճառքների առանձնահատկությունները
 • Հեռախոսային (հեռահար) վաճառքի առանձնահատկությունները
ՄՈԴՈՒԼ 5. Առցանց և հեռախոսային վաճառքներ
Կստեղծեք կամ կավելացնեք հաճախորդների բազան, կունենաք վաճառքների լրացուցիչ աճ հետվաճառքի միջոցով։ Կտիրապետեք հաճախորդների հետ երկարաժամկետ աշխատելու հմտություններին:
ԱՐԴՅՈՒՆՔ`
 • Գործարքի փակմանը հաջորդող քայլեր
 • Հետվաճառքի տեսակները
 • Հարաբերությունների պահպանում և զարգացում
 • CRM, FOLLOW-UP SERVICE
ՄՈԴՈՒԼ 6. Հաճախորդ ամբողջ կյանքի համար, հետվաճառք, CRM, FOLLOW-UP SERVICE
ՎՃԱՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԸՆՏՐԵ՛Ք ՎՃԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ
մենք առաջարկում ենք վճարման 2 տարբերակ
ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄ
Առաջին վճարումը որպես կանխավճար կատարվում է մինչ դասընթացի մեկնարկը, հաջորդ վճարումը կատարվում է մինչև 8-րդ դասը՝ 2023թ․-ի մարտի 17-ը ներառյալ:
47000 ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄԻՍ
 • ընդհանուր վճարումը կազմում է 94,000 ՀՀ ԴՐԱՄ
 • եթե դուք ընտրում եք այս տարբերակը, սեղմե՛ք ներքևի կոճակին:
ԿԱՏԱՐԵԼ ՎՃԱՐՈՒՄ
ԿԱՊ
 • ՀԱՍՑԵ՝ ք․ Երևան, Ազատության պողոտա, 27 շենք, Երազ բիզնես կենտրոն 8-րդ հարկ, 803 սենյակ
 • ՀԵՌ․ ՀԱՄԱՐ՝ +374 15 777 111
 • +374 95 11 62 11 (Whatsapp, Viber, Telegram)
 • ԷԼ․ ՀԱՍՑԵ՝ support@ssbacademy.am

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ՝

խորհրդատվական բաժին՝ երկ-ուրբաթ 9։30-18։30, շբթ․՝ 10:00-14:00
սպասարկման բաժին՝ երկ-ուրբաթ 10։00-17։30, շբթ․՝ 10:00-14:30

չենք աշխատում տոն և հիշատակի օրերին, կամ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հատուկ դեպքերում: